تعداد مقالات: 144
1. شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوره 0، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-29

رضا غفوری؛ مهدی محمدی


2. بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوره 0، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-36

سجاد آیدنلو


3. تحلیل ساختاری شعر «عقاب» خانلری و «خانة سریویلی» نیما¬یوشیج براساس نظریه¬های برمون و گریماس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-19

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی


4. زمان روایی در رمان احتمالاً گم شده ام بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-17

دکتر فرهاد درودگریان؛ دکتر فاطمه کوپا؛ سهیلا اکبرپور مهرآبادی


5. تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی انیه گرام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

سید احمد پارسا؛ اقبال مرادی


6. بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان رمان «سگ و زمستان بلند»

دوره 1، شماره 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

مرضیه بهبهانی؛ سیاوش خاکپور؛ مصطفی گرجی


7. دگرگونی ایزد بانوان در رمان خوف، اثر شیوا ارسطویی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-15

نرگس باقری


8. نقد مبتنی بر توصیف عملی در داستان های کوتاه جمال زاده و یوسف إدریس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-25

نرگس انصاری؛ علی خالقی


9. شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-20

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان


10. تحلیل گفتمان معنای جست‌وجو در داستان‌های هاروکی موراکامی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-20

نرگس اسکویی


11. تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

10.30473/pl.2019.27112.1435

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی


12. بررسی مکانیزم‌های دفاعی روان‌شناختی در رمان پل معلق

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

زینب حاجی؛ اسماعیل صادقی؛ جمال الدین مرتضوی


13. بررسی جامعه‌شناختی رمان پریچهر (با تکیه برپدیده اعتیاد)

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

مریم السادات اسعدی فیروزابادی؛ احمد طحانی


14. سیمای قهرمانان زن در افسانه‌های کتاب جامع‌الحکایات

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

نرگس باقری؛ آمنه زنگنه


15. بررسی کهن‌الگوگرایانه «درخت» در رمان سووشون

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

سعید کریمی قره‌بابا؛ مختار رضایی


17. بررسی تکنیک‌های احمد محمود در توصیف از منظر نقد پسااستعماری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

پریوش امینی؛ اطهر تجلی اردکانی


19. اسطورۀ «یاد و فراموشی» در «درخت گلابی»ِ «گلی ترقی»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-123

رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی


22. جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 20-30

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری


23. مشخصه‌های ادبیات گوتیک در ملکوت بهرام صادقی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-34

عبدالله حسن زاده میرعلی


24. تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-38

حمید رضایی؛ جهانگیر صفری؛ روح الله کریمی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


25. بررسی تطبیقی شخصیت، زندگی، احوال و اقوال ابراهیم ادهم و بودا

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-36

حمیرا زمردی؛ سعید قاسمی نیا؛ علی حیات بخش