دگرگونی ایزد بانوان در رمان خوف، اثر شیوا ارسطویی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولیعصر(عج)

چکیده

نقد اسطوره‌ای، به کشف اسطوره‌ها و کهن الگوها و چگونگی آنها در ادبیات می‌پردازد. رمان خوف نوشتۀ شیوا ارسطویی، رمانی ست که می‌توان در لایه‌های پنهان آن نشانه‌های کهن الگویی و اسطوره‌ای را یافت و با تحلیل آنها به خوانش تازه‌ای از متن رسید. هدف این مقاله ردیابی ویژگیهای اسطوره‌ای و کهن الگوییِ این رمان بر مبنای نقد اسطوره‌ای ست. خوانش رمان خوف، با این روش، علاوه بر آشکار کردن جهان نمادین آن و یافتن رمزگان‌های اساطیری، نشان می‌دهد که یکی از بن‌مایه های اصلی در این رمان، مسخِ ایزد-بانوان است. ایزد-بانوان اساطیری، که پیش از این نماد قدرت، باروری، فراوانی و آبادانی بوده ‌اند، در دنیای مدرن، در مقابله با سایه و وجه مردانۀ خود قرار گرفته، دگرگونی یافته و ویژگیهای الهگی را از دست داده‌اند. شخصیت اصلی رمان خوف نیز که زنی زیبا و قوی بوده است، بر اثر ترس زیاد و در مواجه با وجه مردانۀ ذهن خود که به شکل پسر سرهنگ در داستان ظهور می کند و از سویی نماد قدرت نیز هست، تضعیف شده، به تدریج قدرت خود را از دست داده، در نهایت مسخ شده و به شکل موش درمی‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of Goddesses in the Novel “Khof” Written by Shiva Arastou’ee

نویسنده [English]

  • narges bagheri
چکیده [English]

Mythological criticism deals with discovering myths and archetypes and their features in literature. “Khof” (Fear) written by Shiva Arastou’ee is a novel in whose hidden layers archetypal and mythological signs can be identified and analyzing these signs can lead to new readings of the text. The present study aims to identify the mythological and archetypal features of this novel based on mythological criticism. Reading the novel by using this method reveals its symbolic world and moreover shows that one of the major themes of the novel is the metamorphosis of goddesses. Mythological goddess, in the modern world, confronts its masculine facet, metamorphoses and loses its goddesses features. Due to great fear and because of facing the masculine facet of her mind, which is also a symbol of power, the main character of the novel Khof weakness and gradually losses her power and ultimately metamorphoses and turns into a mouse.
Keywords: myth, goddess, novel, Khof, Shiva Arastou’ee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myth
  • goddess
  • novel
  • Khof
  • Shiva Arastou’ee