اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مشاهده مقاله 558613
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 158085
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 321 روز
درصد پذیرش 26 %