اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مشاهده مقاله 567507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 164271
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 335 روز
درصد پذیرش 27 %