اسطورۀ «یاد و فراموشی» در «درخت گلابی»ِ «گلی ترقی»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حوزه های کرج

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

نمونه‌های فراوانی از اسطورۀ «یاد و فراموشی» را می‌توان در میان اقوام، قبایل و تمدن‌های مختلف یافت. این بُن‌مایه اصیل هم‌چون موتیفی تکرار شونده، در پیرنگِ رمان‌ها و داستان‌های کوتاه معاصر به چشم می‌خورد. هدف پژوهش حاضر، معرفی و تحلیل نمونه‌ای از اسطورۀ «یاد و فراموشی» در یکی از داستان‌های نویسندگان معاصر ایران است. داستان «درخت گلابی»ِ«گلی ترقی»، روایتی است از فراموشی و سترونی ذهنِ راوی که به یاری ماجرای درخت گلابی و یاد روزهای روشن پیشین، فردیت خود را بازمی‌یابد. گلی ترقی با به کارگیری یکی از خاص‌ترین نمادهای «گلابی» که کمتر مورد توجه بوده، باروری و شیرینی را به قهرمان داستان بازمی‌گرداند؛ اما این بازگشت با به یادآوردن و مرور خاطره‌ها صورت می‌گیرد. در زمانی که راوی باید به عشق ارج می‌نهاد، به دنیای بیرونی و سیاست می‌پردازد؛ همین امر، موجبِ «فراموشی» هویت راوی گشته، ذهن او را بی‌مایه می‌سازد. نویسنده خاطرات باغ را مرور می‌کند و با یاد آوردنِ خاطرات باغ، در هیئت بازگشت به من اصیل و خویشتنِ خویش تبلور می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The “awareness and oblivion” myth in “Derakht-e-Golabi” By “Goli Taraghi”

نویسندگان [English]

  • Roghyeh Vahabi Daryakenari 1
  • Maryam Hoseini 2
چکیده [English]

Several examples of the “awareness and oblivion” myth can be found among different nations, tribes, and civilizations. This authentic theme is seen in the foundation of contemporary novels and short stories, like a repetitive motif.The aim of this study id to analyze an example of the “awareness and oblivion” myth in one of the stories of Iranian contemporary authors. The story of “Derakht-e-Golabi” by “Goli Taraghi” is the story of the narrator’s forgetfulness, who regains his individuality with the help of the story of the pear tree and the memory of the good old days. Goli Taraghi has implemented one of the most special and less known symbols of “pear” to bring back fertility and sweetness to the protagonist of her story. This return, however, comes with the recalling of the past memories. When the narrator should have valued love, he had attented to the matters of the outer world and politics instead. This has led to the “oblivion” of the narrator’s identity and has emptied his mind. The author recalls the memories of the garden and through this, he returns to his true self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the “awareness and oblivion” myth
  • Goli Taraghi
  • Short Story
  • Derakht-e-Golabi