جریان سیال ذهن مؤلفۀ مهم رمان نو در ملکوت، شازده احتجاب و آیینه های دردار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

10.30473/pl.2020.7192

چکیده

 رمان نو، جریانی مهم در رمان نویسی است،که رمان نویسی سنتی را پشت سر می‌گذارد و هر آنچه مربوط به سنت و گذشته است از محتوا و ساختار، به دور می افکند. این جریان به رغم اینکه بیش از سه دهه نپایید، اما تاثیرات پایداری داشت و بسیاری از رمان‌هایی که پس از این جریان پدید آمدند، با رمان کلاسیک فاصلۀ زیادی داشتند. جریان سیال ذهن یکی از شیوه‌های زاویه دید است که از مولفه‌های مهم رمان نو است و به بیان احساسات، اندیشه‌ها و ذهنیات درونی شخصیت و یا شخصیت‌های داستان می‌پردازد که به صورت رویدادهای بی نظم و ترتیب و به ظاهر بدون هیچ هدف و غرض و علت خاصی، در کنار هم قرار گرفته‌اند و گاهی با به‌هم ریختن نظم منطقی عناصر داستان مانند زبان و یا شکستن قواعد نحوی صورت می‌پذیرد. سیال ذهن مرز زمان و مکان را می‌نوردد و مخاطب از طریق تک‌گویی‌های درونی و واگویه‌های شخصت‌ها تا حدی درک می‌کند که کجای ماجرا قرار دارد.
در ایران صادق هدایت، صادق چوبک، بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری از پیشگامان جریان سیال ذهن هستند. هوشنگ گلشیری در دو رمان «شازده احتجاب» و «آیینه‌های دردار» از این شیوه استفاده کرد و سیال ذهن را خلاقانه و برگرفته از سنت ادبی ایران و آمیختن با شیوۀ تازه غربی به کار برد. در این مختصر برآنیم که سیال ذهن را به عنوان مولفه مهم رمان نو در این سه رمان نو فارسی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fluid flow of the mind is an important component of the New Novel in the Kingdom, the Prince of Ehtejab and the Mirrors

نویسندگان [English]

  • Maryam Afrafar 1
  • mohammad foladi 2
1 PhD student in Persian language and literature, Birjand University
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Qom University
چکیده [English]

The new novel is an important current in novel writing that goes beyond traditional novel writing and discards everything related to tradition and past from content and structure. Although it did not last more than three decades, it had lasting effects, and many of the novels that emerged after that were far removed from the classic novel. Fluid flow of the mind is one of the most important aspects of the novel, and it expresses the inner feelings, thoughts, and mentalities of the characters or characters of the story in the form of an unorganized and seemingly non-existent event. The purpose and the specific cause are intertwined, and sometimes by disrupting the logical order of the elements of the story, for example, by language or by breaking syntactic rules. In Iran, Bahram Sadeghi is the first person to write a new novel with "Kingdom" and use the fluid flow of the mind in it. After him, Houshang Golshiri wrote in this way and in the two novels "Prince of Ehtejab" and then "Mirrors of the Door" he used this method in the best way and perhaps it can be said that no one after him could write a new novel like him and the fluidity of mind He used it creatively and derived from the Iranian literary tradition and mixing it with the new Western style

کلیدواژه‌ها [English]

  • novel
  • new novel
  • fluid flow of mind