کلیدواژه‌ها = داستان
آیا رمان «اهل غرق» به شیوۀ رئالیسم جادویی نگاشته شده است؟

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 161-182

10.30473/pl.2021.60639.1590

زیبا قلاوندی؛ سارا شریفی لاری


جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 25-50

سوسن جبری؛ هدی اسماعیلی


شگردهای باورپذیری در داستان‌های مارکز

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-66

محمد رودگر


بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 30-59

علی محمد پشتدار؛ یحیی نورالدینی اقدم