اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مشاهده مقاله 631599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 199962
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
درصد پذیرش 28 %