اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مشاهده مقاله 582762
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 171751
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
درصد پذیرش 27 %