اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد مشاهده مقاله 625324
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 194725
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
درصد پذیرش 28 %