کلیدواژه‌ها = شخصیت
بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 109-125

عزت ملاابراهیمی؛ پرشنگ فرهودی


تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 21-38

حمید رضایی؛ جهانگیر صفری؛ روح الله کریمی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند