نام‏شناسی شخصیت در داستان‎های مجموعۀ سه‎تار‌‏ از جلال آل احمد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

چکیده

قدرت هم­ذات‌پنداری مردم با قهرمانان داستان‎ها بسیار زیاد است. قهرمانان داستانی همان اشخاص جامعه‏اند و مخاطب در خوانش اثر، خود را در جایگاه قهرمان می‎بیند. از این‌رو، تحلیل شخصیت‎ها و قهرمانان داستان‌ها ضروری است. یکی از روش‎های شناخت بهتر قهرمانان داستان، نام‏شناسی شخصیت‎هاست. نویسنده با استفاده از نام‏های مختلف، داستان یا شخصیت‎های داستان را معرفی می‎کند. شناختن شخصیت‎های کنشگر در اثر، به نوبۀ خود به شناسایی لایه‎های درونی اثر کمک می‎کند. از این‏رو، نام‎شناسی کاربردی اساسی در تحلیل و نقد داستان دارد. هرچند داستان‌نویسی در ایران و ادبیات فارسی سابقه‎ای طولانی ندارد، در قرن اخیر نویسندگانی در این حوزه فعالیت کرده‎اند. جلال آل احمد در شمار این نویسندگان قرار می‎‌گیرد. از آن‎جهت که جلال از نویسندگان صاحب سبک ایرانی است و ایدئولوژی‎های خاصی دارد، نام‎شناسی شخصیت‎های داستانی او در تحلیل داستان‎هایش بسیار پراهمیت است. در این مقاله سعی شده است که به نام‏شناسی شخصیت‎های داستانی در  مجموعۀ سه‏تار‌‏ پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality of Characters in the Stories of the Seh Tar by Jalal Al Ahmad

چکیده [English]

The power of peoples' identification with the protagonists of stories is so high. The heroes of the story are the same people of society and the audience or readers in reading the work sees themselves as the hero; hence, the analysis of the characters and heroes of the stories is necessary. One of the ways to better understand the heroes of the story is the character's identity. The author introduces the stories' characters using different names. Being familiar with the actor's characters in the work, in turn, helps us to identify the inner layers of a literary work; henceforth knowing the names and charactes of a story is the basic procedure in the analysis and critique of a story. Although fiction writing in Iran and Persian literature has not a long history, writers in this field have created different works recently. Jalal al-Ahmad is one of these writers. Since Jalal is one of the famous Iranian writers and has certain ideologies, recognizing the identity of his stories' characters is very important in his story analysis. In this article, it has been tried to address the fiction characters in the Seh Tar by Jalal al-Ahmad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seh Tar
  • Jalal Al Ahmad
  • Knowing Characters (Names)
  • character
آل احمد، جلال‌‏ (1383). سهتار. قم: خرم.
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان. تهران: فردا.
اسحاقیـان، جـواد (جـلال آل احمد) (1392). داستان شناخت ایران. تهران: نگاه.
انوری، حسن (1379). دستور زبان فارسی. همراه حسن احمدی گیوی. چاپ بیستم. تهران: فاطمی.
شمیسا، سیروس (1389). معانی. چاپ دوم. تهران: میترا.
صفوی، کورش (زمستان 1392). «کدام معنی؟». فصلنامۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص 40-11.
فتوحی، محمود (1390). سبک­شناسی نظریهها، رویکردها و  روشها. تهران: سخن.
قیومی، مهوش (1388). ارزش توصیفی نام‎های شخصیت‎ها در هزار و یک شب. هزار و یک شـب در جهـان هـزار و یک شب. جلال ستاری. صص 69-51. تهران: مرکز.
میرصادقی، جلال (1385). عناصر داستان. چاپ پنجم. تهران: سخن.
میـرعـابـدیـنـی، حسـن (1387). صـد سـال داستان‎نـویسـی ایـران. جلـد 1. چاپ پنجم. تهران: چشمه.
Onomastics (2003). In Merriam-Webster s dictionary (llthed) springfield M. A.