تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پیام نور دانشگاه شهرکرد

2 استاد دانشگاه شهرکرد

3 دانش آموخته رشته ادبیات

4 دانشجوی دکتری مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تصویر زنان در بیست رمان دفاع مقدس دهه هشتاد است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش نخست شخصیت‌های زن رمان‌ها از جهت تعداد آنها، شخصیت اصلی، فعال و منفعل، پویا و ایستا، مثبت و منفی بررسی شده اند در ادامه نقش زنان در جنگ و نگرشهای آنها درباره این رویداد، آسیب‌پذیری‌شان از جنگ و تقابل زنان حامی فرهنگ ایرانی با زنان غربگرا بررسی شده است. در این داستان‌ها، زنان شخصیت‌های فرعی، منفعل و منفی داستان‌ها هستند که در مقایسه با شخصیت‌های مرد بسامدشان بسیار کم است. زنان به جنگ نگاه منفی دارند؛ اما برخی از آنها، بر این باورند که جنگ بر کشور تحمیل شده است و وظیفه آنهاست که از ارزش‌های اسلامی دفاع کنند؛ بدین سبب در نقش‌هایی همچون دکتر، پرستار و نیروی پشتیبان در رمان‌ها، ظاهر شده‌اند. در مقابل عده‌ای از زنان طرف‌دار فرهنگ غرب هستند، ایران را جای مناسبی برای زندگی نمی‌دانند و بر آنند که به خارج بروند. برخی از آنها به سبب آشنا شدن با آموزه‌های دینی و اخلاقی رزمندگان، دچار تحول روحی می-شوند و به دفاع از ارزش‌ها و باورهای اسلامی می-پردازند. برخی از نویسندگان دفاع مقدس، کوشیده-اند تلفیقی بین جنبه‌های حماسی و عاشقانه خود ایجاد کنند و بدین ترتیب جنگ و خانواده را به هم نزدیک نمایند. در این رمان‌ها، هم آسیب‌های رسیده به زنان در زمان جنگ بازتاب داده شده است و هم مسائلی را که زنان بعد از جنگ به سبب جانباز، اسیر و یا شهید شدن شوهرشان با آن مواجه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Womans portrait in fiction literature of holy defence in 80s

نویسنده [English]

  • erahim zaher 4
چکیده [English]

Women played an important role in forced ware, in a way that their effective presence influenced Literary society. Not only women as main and minor characters are present in fictions but also they have created some works in this field . the aim of this article is to survey Women's position in fiction literature of holy defiance in80s.for this objective twenty important fictions of this decade were examined.Although some women had the desire to attend in war,but their general view toward war was a negative one.being a nurse,providing financial support to warriors are the most important help of women in these fictions.being wounded getting home less,losing belongings and also invasion are some of the problems.that women have faced and in these stories are mentioned.writers of holy defence integrated love and war in order to balance and epical aspects of their works.beleveds presence in war and warriors remembrance bring in mental relaxation for warrior and help him to tolerate difficulties.the number of main characters,active or inactive,static or dynamic positive or negative of women are ather subjects that have been examined and it has been shown that women characters ara rarelymain characters in this fictions and most of them are inactive characters with negative characteristics and thay have not changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defence؛ portrait in fiction
  • Women