بررسی استانداردهای ویژۀ ادبیات کودک و نوجوان در داستان‌های دفاع مقدس (با تکیه بر آثار محمدرضا بایرامی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای نشرکتاب‌کودک و نوجوان در داستان‌های محمدرضا بایرامی پرداخته است. نخست استانداردهای مورد نیاز در سطوح محتوا، طرح داستان، شخصیت‌پردازی، گفت‌وگو، زاویۀ دید و زبان بر اساس جنبه‌های ادراکی و روان‌شناختی کودکان و نوجوانان از کتاب‌های نظری که برای داستان کودک و نوجوان تدوین شده است تشریح گردیده، سپس در داستان‌های منتخب این نویسنده بررسی شده‌اند. در ادامه به آسیب‌شناسی (مانند عدم هماهنگی میان زبان نوشته‌ها و ذهن مخاطبان، روایت دانای کل نامحدود و ضدنمایشی و ...) اشاره شده و راهکارهایی برای برون‌رفت از آسیب‌ها ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد در داستان‌ها، عدم طرح حوادث بنیادین، حس‌برانگیز و پرجاذبه سبب شده تا خوانندگان نتوانند رابطه حسی مناسبی با این گونه آثار پیدا کنندو لاجرم درصد خوانندگان اثر داستانی دفاع مقدس کم شده است. بایرامی در توصیف صحنه‌های نبرد که می‌تواند پرکشش باشد موفق بوده است. استفاده درست از عنصر تعلیق و زاویۀ دید نقطۀ مثبت و کم‌توجهی به شخصیت اصلی کودک مهم‌ترین ضعف بایرامی در پردازش داستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the specific standards of children and adolescent literature in sacred defense stories (Based on the works of Mohammad Reza Bayrami)

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Mortazavi Yousefabadi
  • Ramin Moharremi
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Ardabil University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The present study has studied the indicators and standards of publishing children and adolescents in the stories of Mohammad Reza Bayrami in a descriptive-analytical manner and using library resources. First, the required standards in content levels, story design, characterization, dialogue, perspective and language based on the perceptual and psychological aspects of children and adolescents are described from theoretical books developed for children and adolescents, then reviewed in the selected stories of this author. have became. In the following, pathology is mentioned (such as the lack of coordination between the language of the writings and the minds of the audience, the narration of the infinite and counter-demonstrative totality, etc.) and solutions for overcoming the injuries are presented. The results of this study showed that in the stories, the lack of basic, sensitive and attractive events has caused the readers to not be able to find a proper sensory relationship with such works and inevitably the percentage of readers of the fictional work of the Holy Defense has decreased. Bayrami has been successful in describing battle scenes that can be engaging. The correct use of the element of suspension and the point of view of the positive point and the lack of attention to the main character of the child is the most important weakness of Bayrami in the processing of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children'؛ s Literature
  • Standards
  • Mohammad Reza Bayrami
  • Personality
  • Sacred Defense