کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
واکاوی زمان روایی در رمان «الوصایا» با تأکید برنظریة ژرار ژنت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-110

10.30473/pl.2021.9549

مجید محمدی؛ مریم جلالی نژاد؛ سمانه فتح الله زاده اقدم


تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور

دوره 1، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 37-48

موسی کرمی؛ حسینعلی قبادی


زمان روایی در رمان احتمالاً گم شده ام بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

دکتر فرهاد درودگریان؛ دکتر فاطمه کوپا؛ سهیلا اکبرپور مهرآبادی