کلیدواژه‌ها = شخصیت‌پردازی
بازخوانی شخصیتهای داستانی در رمان "النهایات" از عبدالرحمن منیف

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 109-125

عزت ملاابراهیمی؛ پرشنگ فرهودی


سیمای قهرمانان زن در افسانه‌های کتاب جامع‌الحکایات

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 7-24

نرگس باقری؛ آمنه زنگنه


بررسی و تحلیل داستان «بند» محمود دولت‌آبادی بر پایۀ اصول مکتب رئالیسم

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 7-24

عبدالعلی اویسی کهخا؛ طیبه فرهادی


شخصیت‌پردازی در رمان دشت‌های سوزان

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 82-96

سهیلا فرهنگی؛ طاهره آقایی نواسطلی