نویسنده = اسماعیل صادقی
بررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب‌(ع)

دوره 1، شماره 4، تیر 1392، صفحه 77-88

اسماعیل صادقی؛ جهانگیر صفری؛ محمود آقاخانی بیژنی


بررسی «ساختار زمانی» در رمان "چشمهایش" علوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 48-66

دکتر اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی


تحلیل ساختاری شعر «عقاب» خانلری و «خانة سریویلی» نیما¬یوشیج براساس نظریه¬های برمون و گریماس

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 5-19

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی