بررسی مؤلفه‌های پست‌مدرنیسم در مجموعه داستان‌های «دوباره از همان خیابان‌ها»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران

2 مربی گروه دروس عمومی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ایران.

چکیده

پست مدرنیسم جریانی با حوزه معنایی گسترده است که در ابتدا بیشتر برای توصیف داستان­ها و رمان­هایی استفاده می­شد که در آن، سبک­های مختلف نگارش تلفیق می­گشت. در این جستار، نگارندگان برآن هستند تا با بهره­گیری از شگردهای پُست مدرنیستی، مانند تغییر زاویه دید، به­هم­ریختگی زمان و مکان، ابهام، پارودی، بینامتنیت و ارتباط فرامتنی، تناقض، صنعت­های ادبی و زبان شاعرانه، سلب اقتدار، سیلان روایت، کولاژ، تغییر کانون روایت و اسطوره­زایی و...  این رمان را بررسی و تحلیل کنند. در بحث زبان شاعرانه باید گفت که نجدی به سبک ویژۀ خود دست یافته است که این امر در نویسندگان دیگر این سبک در ایران کمتر دیده می­شود. هنجارگریزی­های زبانی، واژگانی، معنایی و آشنایی­زدایی­های او، نشان از جهان­بینی خاص نویسنده دارد و تلاش و تقلای او را برای ایجاد تغییرات هم در فرم و هم در محتوا، آشکار می­کند. همچنین هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که «مهم­ترین مؤلفه­های پسامدرن آثار بیژن نجدی کدام­اند؟» روش پژوهش در این مقاله نیز از نظر هدف با توجه به ماهیت آن، از نوع تحقیق نظری است که بر پایۀ مطالعۀ کتابخانه­ای انجام شده و از دیدگاه روش تحقیق، پژوهشی- توصیفی- تحلیلی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Postmodernism Components in the Collection of Stories "Again From the Streets"

نویسندگان [English]

  • mandana alimi 1
  • Sara Javid Mozaffari 2
چکیده [English]

Postmodernism is a broad semantic field that was initially used to describe stories and novels in which different writing styles were combined. In this essay, the authors intend to take advantage of postmodernist techniques such as: Angle change, time and space shuffle, ambiguity, side effects, Intertextuality and Hypertextuality, Contradiction, figures of speech and poetic language, Deprivation of authority, the collapse of the grand narratives, steam of narration, collage, change the focus of narration and mythology and so on… review and analyze this novel. The purpose of this article is also to answer this question: "What are the most important postmodern components of Bijan Najdi's work?" The research method in this article is also theoretical based on the purpose of this study and from a research methodological point of view, it is a descriptive-analytical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Bijan Najdi
  • Intertextuality and the Interaction of Transtextuality
  • Macro Narratives
  • Mythology