بررسی و تحلیل شخصیت بهرام در هفت پیکر نظامی بر پایه نظریه بیداری قهرمان درون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،

2 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی زبان وادبیات فارسی.دانشگاه پیام نور

چکیده

خانم کارول پیرسون با توجه به نظرات یونگ مبنی بر تأثیر کهن­الگوها در سفر تفرد بشری، دوازده کهن الگوی شخصیت را مطرح کرد و این سفر را به شکل سه مرحلۀ سفر قهرمان یعنی: تدارک، سفر و بازگشت توصیف کرد و  به این نتیجه رسید که هر انسانی با قرار گرفتن در این سفر و با هدایت و راهنمایی کهن الگوهای دوازده­گانه می­تواند به خویشتن حقیقی خود دست یابد. یکی از داستان­های دل­انگیز در ادبیات فارسی داستان سلوک بهرام گور در هفت پیکر نظامی است که کاملاً منطبق با مراحل سه­گانۀ خودشناسی و تفرد در روان­شناسی پیرسون است که می­تواند به عنوان الگویی برای از بین بردن تضاد زندگی انسان معاصر امروز معرفی شود. در این داستان قهرمان (بهرام) با راهنمایی و تکامل کهن‌الگوهای معصوم، یتیم، جنگجو و حامی، برای سفر اسطوره­ای آماده می‌شود و با انرژی کهن‌الگوهای جست­وجوگر، عاشق، ویرانگر و آفریننده در آرمان­شهر گنبدهای هفت­گانه، جهان درونی خود را می‌کاود و به خویشتن حقیقی دست می‌یابد و در بازگشت با یاری کهن‌الگوهای حکمران، ساحر، فرزانه و لوده، قلمرو پادشاهی خود و جهان بیرون را دگرگون می‌کند و به روشن‌بینی و رستگاری دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Analyzing the Character of Bahram in Haft Peykar Nezami The basis of the Heroic Awakening Theory Inside

نویسندگان [English]

  • Majid Sarmadi 1
  • parvin naghdi 2
  • raziyeh bayat 3
2 zaban va adabiyat farsi. daneshgahe payame noor karaj
3 payam noor karaj
چکیده [English]

According to Jung's views on the influence of archetypes on the journey of human individuality, Ms. Carol Pearson presented twelve archetypes of personality and described this journey as three stages of the hero's journey: preparation, travel and return. It turned out that every human being can reach his true self by being on this journey and with the guidance of the twelve archetypes. One of the heartwarming stories in Persian literature is the story of Bahram Gore's behavior in the seven military bodies, which is completely consistent with the three stages of self-knowledge and individuality in Pearson's psychology, which can be introduced as a model for eliminating the contradiction of contemporary human life. Be. In this story, the hero (Bahram) prepares for a mythical journey with the guidance and evolution of archetypes (innocent, orphan, warrior, patron) and with the energy of archetypes (seeker, lover, destroyer, creator) in the utopia of the seven domes, his inner world. Explores and achieves true self, and in return, with the help of archetypes (ruler, sorcerer, sage, looter), transforms the realm of his kingdom and the outside world, and attains enlightenment and salvation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Pattern Criticism
  • Championship Travel
  • Awakening the Heroes Within
  • Haft Peykar Nizammi
  • Bahram