بررسی حکایت‌های عبید زاکانی از منظر مینی‌مالیسم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقاله حاضر کنکاشی است پیرامون بررسی ویژگی­های مکتب مینی­مالیسم در حکایت­های رساله دلگشای عبید زاکانی. با توجه به نزدیکی اصول و ویژگی­های مکتب مینی­مالیسم به عنوان یک مکتب غربی که در قرن بیستم با تأثیر پذیرفتن از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا شکل گرفته، به حکایت­های ایرانی که قدمت طولانی در ادبیات کلاسیک ایران در قالب نظم و نثر دارند و با توجه به خاستگاه این دو نوع ادبی که در بسترهای متفاوت فرهنگی شکل گرفته­اند، بررسی این موضوع در حکایت­های عبید زاکانی ضروری می­نماید. این پژوهش به روش فیش­برداری و تحلیل محتوایی انجام شده است و هدف از آن ارائه جلوه­های مکتب مینی­مالیسم در حکایات­های عبید زاکانی است. مهم­ترین نتایج و یافته­های این تحقیق عبارت­­اند از: 1. تشابه و قرابت بسیار زیاد ویژگی­های داستان­های مکتب مینی­مال با حکایت­های ایرانی؛ 2. برتری حکایت­های عبید زاکانی از نظر محتوا بر داستان مینی­مال؛ 3- بیان مرز مشخص مکتب مینی­مال با حکایت­های ایرانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Several Fables of Obayde Gakani by Minimalism

نویسندگان [English]

  • soniya bahro benamar 1
  • asgar salahi 2
1 post graduated Literature
چکیده [English]

This paper attempts to explore the characteristics of minimalism school in the selected tales of large environment delgosha  of  obayde gakani. Due to the proximity of  principles and characteristics of minimalism school as a Western School that in the twentieth of century with in flunences from conditions political , economic and cultural in he Europe forming to the Iranian stories that  they having a long history in the trans literature of classical in format discipline and prose , and with regard to the origin of these two types of literature that were formed in different cultural contexts, investigating this topic in stories  of big environment  obayde gakani is necessary. The study was conducted by noting and analyzing the content and its aim is to provide minimalism school’s effects in selected stories obayde gakani. The most important findings of this research are as follow: 1- The similarity and high proximity the story of minimalist school’s features with Iranian stories.2- superiority of  obayde gakani story on minimalist from content aspect.3- expressing clear boundary of minimalist school with Iranian stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimalism
  • Story Literature
  • Dsegosh
  • Obayde Gakani