بررسی نقش روابط سببی با تکیه بر روایت‌پردازی بوستان سعدی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد. ایران

2 استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از مسائل مهم­ در مورد روایت، توالی روایی و نقش عوامل سببی در طرح­ریزی­های داستانی است. روابط سببی آفریننده روایت به خصوص در ادبیات تعلیمی ما در ارتباط با مضامین مختلف جامعه شکل می­گیرند. در این مقاله کوشیده شده تا با بررسی روایی حکایات بوستان، روابط سببی و مضامین غالب در روایت­پردازی سعدی و نیز شیوۀ وی در حل معمای حکایات این اثر بررسی شود. روابط سببی غالب در حکایات بوستان به عنوان یک متن تعلیمی- اخلاقی عواملی همچون فرهنگ و ایدئولوژی­های جامعه، خصلت­های اخلاقی، گفتمان عرفانی شناخته شد. همچنین حضور شخصیت­های تایپیک در طرح­آفرینی روایت بررسی شد. شگرد سعدی در شرح و توضیح روابط سببی حکایتش در اغلب موارد، شکل دادن یک گفت­وگو است که معمای طرح­شدۀ روایت را حل می­کند. بنیان گذاشتن حکایت براساس این مضامین نشان از توجه سعدی به­عنوان یک معلم اخلاق به مسائل مختلف جامعه دارد که ارتباط ساختار و محتوا را برای بوستان رقم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Causal Relationships Based on the Narration of Sa'di Bostan

نویسندگان [English]

  • azam abdali 1
  • parastoo Karimi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahrekord University. Iran
چکیده [English]

One of the important issues about narration is the narrative sequence and the role of causal factors in fiction planning. The causal relationships of narrative creator, especially in our educational literature, are formed in relation to the various themes of society. In this article, we have tried to study the causal relations and dominant themes in Saadi's narrative as well as his way of solving the riddle of the anecdotes. The dominant causal relationships in Boostan's anecdotes as a teaching and ethical text were factors such as the culture and ideologies of society, ethical features, mystical discourse. Also, the presence of typographic characters in the narrative design was examined. Saadi's narrative in explaining the causal relations of his story is often the formation of a dialogue that solves the narrative's plot. The founding of the story based on these themes reflects Saadi's attention as a moral teacher to various social issues. The relationship between the structure and content for the boostan is triggered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Sequence
  • Causal Relationships
  • Narrative Question
  • Conversation