بررسی داستان «اجاره‌خانه» از «بزرگ علوی» بر اساس نظریه جامعه‌شناسی محتوا

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

بزرگ علوی یکی از بزرگترین داستان¬نویسانی است که در تکامل داستان کوتاه و گسترش آن در ادبیات معاصر نقش به سزایی دارد. او در داستانهایش با واقع¬گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه می¬پردازد.
داستان ((اجاره¬خانه)) یکی از داستان¬های کوتاه مجموعه ((گیله مرد)) است که بزرگ علوی با عنایت به به واقعیت اجتماعی و تحولات جامعه آن دوران آن را به نگارش درآورده است.
در این پژوهش تلاش بر آن است که با استفاده از نظریه¬ (( جامعه¬شناسی محتوا)) که یکی از زیر مجموعه¬های (( جامعه¬شناختی ادبیات ))است به تحلیل این داستان پرداخته شود.
بزرگ علوی یکی از بزرگترین داستان¬نویسانی است که در تکامل داستان کوتاه و گسترش آن در ادبیات معاصر نقش به سزایی دارد. او در داستانهایش با واقع¬گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه می¬پردازد.
داستان ((اجاره¬خانه)) یکی از داستان¬های کوتاه مجموعه ((گیله مرد)) است که بزرگ علوی با عنایت به به واقعیت اجتماعی و تحولات جامعه آن دوران آن را به نگارش درآورده است.
در این پژوهش تلاش بر آن است که با استفاده از نظریه¬ (( جامعه¬شناسی محتوا)) که یکی از زیر مجموعه¬های (( جامعه¬شناختی ادبیات ))است به تحلیل این داستان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The story of ((‌ rental house)) The ((Bozorg Alavi)) According to the content of Sociological

نویسندگان [English]

  • Meysam Zare 1
  • Jahangir Safari 2
چکیده [English]

Alavi has arisen in one of the biggest stories of the great ¬ evolution and expansion of short stories in contemporary literature has an important role. His stories critical of the tendency to express ¬ ¬ discusses various problems in society.Story ((¬ rental house)) ¬ A short story collection Gilehl Man)) is a Bozorg Alevi community developments with regard to the social reality of the period it is written.In this research effort is based on the theory that ¬ ((¬ ogy of content)) is a subset of ¬ ((¬ The cognitive literature)) be paid to the analysis of this story.Alavi has arisen in one of the biggest stories of the great ¬ evolution and expansion of short stories in contemporary literature has an important role. His stories critical of the tendency to express ¬ ¬ discusses various problems in society.Story ((¬ rental house)) ¬ A short story collection Gilehl Man)) is a Bozorg Alevi community developments with regard to the social reality of the period it is written.In this research effort is based on the theory that ¬ ((¬ ogy of content)) is a subset of ¬ ((¬ The cognitive literature)) be paid to the analysis of this story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bozorg Alani
  • " Rential story
  • "Sociology content"Traditional community"Social Change