عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

در این مقاله به بررسی شیوه های عملیات روانی در شاهنامه با تکیه بر داستان رستم و اسفندیار پرداخته شده است. عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است و زاییدة دنیای مدرن نیست بلکه ریشه در اعماق تاریخ دارد. اولین کتاب در این زمینه 500 قبل از میلاد توسط ”سون تزو“ با نام هنر جنگ نوشته شده است. به علت زیر ساخت های فکری و عقیدتی در جنگ رستم و اسفندیار این داستان برای تطبیق با عملیات روانی انتخاب شده است. به این منظور پس از مقدمه ابتدا خلاصه ای از داستان رستم و اسفندیار آمده، سپس تعریف مختصری از عملیات روانی و شیوه ها و ابزار ها آن آمده است. از جملـﮥ این روش ها دشمن سازی، استعاره پردازی، مناظره و گفتگوی هدفمند، القا، تشجیع ، تطمیع، تحقیر، استهزاء، قدرت نمایی، برچسب زدن، بزرگ نمایی،چینش خبری، تضعیف روحیه، بحران سازی تصنعی ، نمک گیر کردن، بی غرض نمایی، و... بررسی شده و برای هر مورد نمونه هایی آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Operations (= war) in Shahnameh With emphasis on the story of Rostam and Esfandiar

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Poshtdar 1
  • Fateme Shakardast 2
چکیده [English]

This paper examines the practices of psychological operations in Shahnameh Rostam and Esfandiar has been relying on . PSYOPS is believed that the word is not Zayydh modern roots deep in history . The first book in this area in 500 BC by the " Sun Tzu " The Art of War was written . The intellectual and ideological infrastructure in the story of Rostam and Esfandiar selected to match the psychological operations . To this end , after a brief introduction to the story of Rostam and Esfandiar come , the precise definition of psychological operations and practices and the tools it has. Among these methods are the enemy of metaphor processing, meaningful debate , induce , solicit , lure , contempt , ridicule , power , labeling , magnification, news layout , demoralized , artificial crises , salt stuck without motive power , and ... Reviewed and examples are given for each case .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Shahnameh of Ferdowsi
  • psychological warfare
  • war
  • Rostam and Esfandiar