روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

اگرچه شهرت هدایت بیشتر مرهون داستان¬های «بوف کور»، «سه قطره¬خون» و «زنده به¬گور» است و این داستان¬ها از نظر ساختاری، بسیار منسجم و نظام¬مند هستند؛ بسامد این¬گونه تجربه¬های هدایت در قیاس با داستان¬های کوتاه رئالیستی ناچیز است. هدایت نزدیکِ بیست و پنج داستان کوتاه رئالیستی دارد که معماری، ساختمان و پردازش آنها نشان می¬دهد که وی در این ¬زمینه، تبحر و چیرگی خاصی دارد و به همین دلیل با اقتباس از روش¬ها و شگـردهای داستان¬نویسان معـروف جـهان، به طراحی علمیِ ساخـتار این¬گـونه داستان¬ها می¬پردازد. در این پژوهش سعی شده است به روشی کاملاً ساختاری و علمی، با جهت¬گیری درک شگـردها و شیوه¬های علمی هدایت در پردازش داستان کوتاه، به تجزیه و تحلیل آثار رئالیستی وی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

 • S.Ahamd Parsa 1
 • Yousof Taheri 2
 • Hossein Sadeghi 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

 • -
 1. آرین­پور، یحیی (1385)، زندگی و آثار هدایت، چاپ دوم، تهران، زوّار؛

2. ابرمز، ام. اچ (1384)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمۀ سعید سبزیان، چاپ اول، تهران، رهنما؛

3. اربابی، عیسی (1378)، چهار سرو افسانه؛ پژوهشی در آثار و زندگی (محمّد­علی جمال­زاده، صادق هدایت، سیمین دانشور و علی­محمّد افغانی)، چاپ اول، تهران، اوحدی؛

 1. پاینده، حسین (1382)، گفتمان نقد؛ مقالاتی در نقد ادبی، چاپ اول، تهران، روزنگار؛

5. خاتمی، احمد و تقوی، علی (1385)، «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیّات داستانی»، مجلۀ پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، شماره 6، صص 111-99؛

 1. دستغیب، عبدالعلی (1357)، نقد آثار صادق هدایت، چاپ افست، تهران، سپهر؛

7. سپانلو، محمّد­علی (1372)، نویسندگان پیشرو ایران؛ مروری بر قصه­نویسی، رمان­نویسی، نمایش­نامه­نویسی و نقد ادبی از مشروطیت تا 1350، چاپ پنجم، تهران، سهیل؛

8. سرشار، محمّد­رضا (1388)، داش­آکل؛ حواشی و تبعات، متن و نقد داستان کوتاه صادق هدایت، چاپ دوم، تهران، کانون اندیشۀ جوان؛

 1. سیّدحسینی، رضا (1387)، مکتب­های ادبی، جلد اول، چاپ پانزدهم، تهران، نگاه؛
 2. شمیسا، سیروس (1380)، انواع ادبی، چاپ هشتم، تهران، فردوس؛

11. فرهادی، علی (1387)، ریخت­شناسی داستان­های کوتاه صادق هدایت، چاپ اول، اراک، نویسنده؛

 1. قربانی، محمد­رضا (1372)، نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، چاپ اول، تهران، ژرف؛
 2. کاتوزیان، محمّد­علی­ همایون (1377)، صادق هدایت؛ از افسانه تا واقعیت، ترجمۀ فیروزه مهاجر، چاپ اول، تهران، طرح نو؛
 3. کادن، جی. ای (1386)، فرهنگ ادبیّات و نقد نو، ترجمۀ کاظم فیروزوند، چاپ دوم، تهران، شادگان؛
 4. کامشاد، حسن (1384)، پایه­گذاران نثر جدید فارسی، چاپ اول، تهران، نی؛
 5. کمیسروف، د. س. (بی­تا)، «در­بارۀ زندگی و آثار صادق هدایت»، مجلۀ سویتسکوی، نشریۀ آکادمی علوم شوروی، ترجمۀ حسن قائمیان،  چاپ مسکو؛
 6. مدرس­صادقی، جعفر (1380)، صادق هدایتِ داستان­نویس، چاپ اول، تهران، مرکز؛
 7. موام، سامرست (1377)، دربارۀ رمان و داستان کوتاه، ترجمۀ کاوه دهگان، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی کتاب­های جیبی؛
 8. میرصادقی، جمال (1385)، عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران، سخن؛
 9. هاشمی، محمّد­منصور (1381)، نقد و تحلیل و گزیدۀ داستان­های صادق هدایت، چاپ اول، تهران، روزگار؛
 10. هدایت، صادق (1384)، سه قطره خون، چاپ سوم، تهران، مجید؛
 11. ــــــــ (1386)، زنده به­گور، چاپ سوم، تهران، مجید؛
 12. ــــــــ (1386)، سگ ولگرد، چاپ سوم، تهران، مجید؛
 13. ــــــــ (2536)، سایه ­روشن، چاپ جدید، تهران، جاویدان.