نویسنده = مجید محمدی
واکاوی زمان روایی در رمان «الوصایا» با تأکید برنظریة ژرار ژنت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-110

10.30473/pl.2021.9549

مجید محمدی؛ مریم جلالی نژاد؛ سمانه فتح الله زاده اقدم