از «ول کنید اسب مرا» تا «غرش دریا» (بررسی و تحلیل رمان تاریخی- اجتماعی «غرش دریا»ی حسن اصغری بر پایۀ عناصر داستانی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

10.30473/pl.2022.9369

چکیده

حسن اصغری، یکی از چهره‌های فعال و پویای نسل سوم داستان‌نویسی معاصر ایران در عرصۀ داستان‌های سیاسی– اجتماعی به شمار می‌آید که درصدد کشف فرمی مناسب برای داستان‌های خویش است. رمان «غرش دریا»ی او که صورت بازنگری و بازنویسی شدۀ رمان قبلی او یعنی «ول کنید اسب مرا» می‌باشد، به‌دلیل پرداختن به مسائل عصر مشروطه و مبارزات نهضت جنگل، جزء رمان‌های تاریخی قلمداد می‌شود که نویسنده در آن، تلاش مبارزان و انقلابیون نهضت جنگل را برای برپایی مجدد مجلس ملی و برکندن ریشۀ ظلم و استبداد در جامعه به تصویر کشیده است. در این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی، هم تغییرات ایجاد شده در نسخۀ بازنگری شده و هم عناصر داستانی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این رمان هرچند یک رمان تاریخی به حساب می‌آید، اما بیشتر وامدار تخیل نویسنده است که در آن نویسنده با بیان ماجرایی واحد از دید راویان مختلف، کوشیده است امکان درک جنبه‌های گوناگون وضعیت را برای خواننده فراهم بیاورد. همچنین در این داستان، لحن و زبان، فضا و موقعیت جغرافیایی مطرح در آن، نشان از آگاهی نویسنده به تمام مسائل تاریخی عصر مشروطه دارد و بیانگر میزان مهارت وی در به‌کارگیری عناصر داستانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From "Let go of my horse" to "The roar of the sea" (Examination and analysis of the historical-social novel "Roar of the Sea" by Hasan Asghari based on fictional elements)

نویسنده [English]

  • ahmad sanchooli
Faculty member of Zabol University
چکیده [English]

Hassan Asghari is one of the active and dynamic figures of the third generation of contemporary Iranian story writers in the field of political-social stories, who is trying to discover a suitable form for her stories. His novel "The Roar of the Sea", which is a revised and rewritten version of his previous novel "Let go of my horse", is considered one of the historical novels due to its dealing with the issues of the constitutional era and the struggles of the Jungle Movement. In it, he has depicted the efforts of the fighters and revolutionaries of the Jungle Movement to re-establish the National Assembly and remove the roots of oppression and tyranny in the society. In this research, both the changes made in the revised version and its story elements have been studied and analyzed in a descriptive-analytical way. Although this novel is considered a historical novel, it owes more to the author's imagination, in which the author has tried to provide the reader with the possibility of understanding various aspects of the situation by telling a single story from the point of view of different narrators. Also, in this story, the tone and language, space and geographical location mentioned in it show the author's awareness of all the historical issues of the constitutional era and show her skill in using story elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story elements
  • social-historical novel
  • let go of my horse
  • the roar of the sea
  • Hassan Asghari