تحلیل تطبیقی شخصیت پردازی زنان در منظومة هفت‌پیکر نظامی و هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

10.30473/pl.2022.9368

چکیده

یکی از کانون­های اصلی بلاغی و داستانی منظومة هفت‌پیکر و هشت‌بهشت در کیفیت شخصیت­پردازی زنان است. کیفیت نگاه به زن و همچنین ابزاری که شاعر برای توصیف سیمای آنها به کار می­برد نقشی اساسی در موفقیت منظومه­ها دارد. در پژوهش حاضر شخصیت­پردازی زنان از دیدگاه زیباشناسی و داستانی با توجه به هفت‌پیکر و هشت‌بهشت به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می­دهد که زنان در هفت‌پیکر به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می­شوند. زنانی که عاقله، مستوره و جسور هستند و به‌راحتی تن به وصال هرکسی نمی­دهند. این زنان هم از طبقة فرودین(کنیز) و هم از طبقة بالای جامعه حضور دارند. زنان دیگر هفت‌پیکر منفعل هستند و نظامی فقط برای تزیین کلام و نشان‌دادن توانایی توصیفی خود استفاده کرده است که می­تواند از نقاط ضعف او نیز باشد. در مقابل، زنان در هشت‌بهشت اغلب هوسران و شهوت‌پرست هستند و تن به وصال هر خربنده و ساربان و غلام هندی می­دهند. زنان هشت‌بهشت از هر طیف که باشند، از زن پادشاه تا کنیز، خیانت‌کارند و چندین حکایت از هفت داستان موجود در هشت‌بهشت پیرامون همین خیانت و هوسرانی است. زنان در هفت‌پیکر در خلوت‌ترین مکان‌ها نیز امنیت دارند و نظامی جز با صافی «شریعت» آنها را به وصال نمی­رساند (مثلاً در داستان گنبد سپید)؛ درصورتی‌که زنان در هشت‌بهشت در قیدوبند هیچ آداب‌ورسوم و تابویی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Examination of the Characterization of Women inHaft PeykarNizamiand HashtBeheshtAmiKhosrowDehlavi

نویسندگان [English]

  • azadeh sotuodeh 1
  • masoud pakdel 2
1 Department of Persian Language and Literature, Ahvaz Girls' Technical and Vocational School, Khuzestan Technical and Vocational University, Iran
2 department lsnguege and litreture azad yonivercity ramhormoz branch
چکیده [English]

One of the main fictional and rhetorical focal points of HaftPeykar and HastBihisht lies in their characterization of women. The quality of looking at women as well as the devices that the poet develops in order to illustrate their looks play important roles in the success of these works. The present study examines comparatively the characterization of women in HaftPeykar and HashtBihisht from aesthetic and fictional viewpoints. The results show that one can divide women in HaftPeykar to two groups: sober, inaccessible, and audacious ones who do not easily yield to men. These women belong to both the lower (slave-girl) and upper classes of the society. Other women in HaftPeykar are passive and Nizami mentions them for the sake of verbal embellishments and in order to prove his power of description, both of which can also be considered as his weak points. Conversely, women in HashtBihisht are lascivious and sensual and yield to unworthy, ignoble men. Regardless of the class they belong to, whether they are queens or slave-girls, women in HashtBihisht are infidels, and some of the anecdotes of the seven stories within HashtBihisht are devoted to the subjects of lasciviousness and infidelity. In HaftPeykar, women are safe even in the most deserted places and they find their beloved ones only through the framework of religion (as in the story of the White Dome); however, women in HashtBihisht are unfettered by any rules or conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • characterization of women
  • HaftPeykar
  • Nizami
  • HashtBihisht
  • AmiKhosrow