تأثّیر سوررئالیسم بر داستان‌نویسی معاصر ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی پردیس بحرالعلوم شهرکرد، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 کتابدار

10.30473/pl.2022.9362

چکیده

مکتب‌های ادبی از کلّی‌ترین تقسیم‌بندی‌هایی است که انواع ادبی تمامی ملل گوناگون را در برمی‌گیرد. به عبارت دیگر تمامی آثار ادبی جهان زیر مجموعة مکتب‌های ادبی هستند. مکتب‌های ادبی با کلاسیسیسم آغاز و به سوررئالیسم منتهی می‌شوند. سوررئالیسم جنبشی هنری بود که در سال ۱۹۲۲ به‌طور رسمی از فرانسه آغاز شد و فراواقع‌گرایی نامیده‌شد. زمانی که دادائیسم در حال از بین رفتن‌بود، پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست‌ها بود، گِرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را پی‌ریزی کردند. شیوة این مکتب بازتاب نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های قرن بیستم بود. این مکتب لایه‌های ذهنی انسان را مورد کاوش قرارمی‌دهد و به واقعیّت چندان اهمیّتی نمی‌دهد. آن‌چه که در این مکتب مهم است، مسائلی از قبیل خیال، توهّم، ضمیرناخودآگاه و پیچیدگی‌های ذهن و ضمیر آدمی است. سوررئالیسم را می‌توان یک جنبش هنری-اجتماعیِ بنیادستیز به‌شمار آورد؛ زیرا این مکتب در پی جنگ جهانی به وجودآمد و عصیانی بود بر ضدّ تمام قوانین و قواعد موجود در عرصة هنر. در واقع سوررئالیسم خلاصه‌ای از مکتب‌های پیش از خود بود. از طرف دیگر چون سوررئالیسم ریشه در بسیاری از فرهنگ‌های گوناگون ملل شرقی مانند آیین بودایی، تصوف اسلامی و ... دارد، شناخت کامل آن امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این پژوهش در صدد هستیم تا علاوه بر آشکار ساختن تفاوت‌های بین سوررئالیسم ایرانی و غربی، میزان تأثّیر مکتب سوررئالیسم بر داستان‌نویسی معاصر ایران را بر اساس سه رمان بوف کور، ملکوت و شازده احتجاب مورد بررسی قراردهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Surrealism on Contemporary Iranian Fiction

نویسندگان [English]

  • ALI bazvand 1
  • ALI SABZIHosseinabadi 2
1 Department of Persian Language and Literature, Bahr al-Ulum Campus, Shahrekord, Farhangian University, Iran.
2 Librarian
چکیده [English]

Literary schools is a universal division that contains whole literary genre of different nation. In other hand all of the universal literary works are subordinates of literary school. Literary school begins with classicism and end with surrealism. Surrealism was an artistic movement that officially began in France in 1922 and was called Surrealism. While Dadaism was on the verge of extinction, its followers gathered around Andre Burton, who was once a Dadaist, and laid the groundwork for a new school. The school's approach reflects the turmoil of the twentieth century. This school explores the layers of the human mind and does not pay much attention to reality. What is important in this school are issues such as imagination, illusion, the subconscious mind, and the complexities of the human mind and conscience. Surrealism can be considered a fundamentalist artistic-social movement;
Because this school came into being after the world war and was rebellious against all the rules and regulations in the field of art. the Surrealism is a summary if previous schools. It is very important to recognize it completely because it roots in different cultures of Eastern nations Buddhism, Eslamic mysticism and etc.
this research try to rival the difference between Iranian and western Surrealism, and investigate the rate of Surrealism schools influence on Persian contemporary fiction based on tree novel: boof e koor, malakoot and shazde ehtejab.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrealism
  • dream
  • image
  • stream of consciousness
  • Persian modern fiction