روایت‌شناسی رمان شناگر براساس نظریة ژرار ژنت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

عباس عبدی (ولادت 1331ه.ق)، از نویسندگان معاصر رمان و داستان کوتاه برای کودکان و نوجوانان است. رمان شناگر، برای گروه سنی دورة اول و متوسطه نگارش یافته که اثری اخلاقی- آموزنده است. به­کارگیری انواع شگرد‌های روایی توسط نویسندگان سبب می‌شود تا آنها موفق به خلق آثاری شوند که در برقراری ارتباط با مخاطب سودمند است. خواننده در مطالعة این داستان­ها با نویسنده همراه می‌‌گردد و استفاده از این شگردها به عنوان شاخصی از توانمندی‌های نویسنده محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد انواع روایت براساس نظریة ساختارگرای ژرار ژنت (زمان، وجه یا حال و هوا و لحن) در رمان شناگر انجام شده است. روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی است و یافته‌ها حاکی از آن است که عباس عبدی توانسته با استفاده از انواع فنون روایی در متن، از گزارش صرف وقایع به ارائة داستانی زنده، پویا و هیجان­انگیز برای نوجوانان دست یابد و این امر جذابیت و غنای رمان مذکور را بیشتر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narratology of Swimmer Novel Based on the Theory of Gérard

نویسنده [English]

  • null null
چکیده [English]

Abbas Abdi (born in 1952) is a contemporary writer of novels and short stories for children and adolescents. Swimmer's novel as a moral-informative work was written for the first and middle school age group. The use of various narrative techniques by writers makes them successful in creating works that are useful in communicating with the audience. The reader is associated with the author in studying these stories and the use of these techniques as an indicator of the author's abilities. The present study aims to investigate and analyze the application of narrative types based on the structuralistic theory of Gérard Genette (time, aspect, or tone) in the Swimmer's novel. The methodology is a descriptive-analytical one and the findings indicate that Abbas Abdi has been able to use a variety of narrative techniques and also by reporting the events and incidents to obtain a lively, dynamic, and exciting story for the adolescents, and this method has enriched the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbas Abdi
  • Swimmer's Novel
  • Narratology
  • Genette Theory
احمدی، بابک (1380). ساختار تأویل متن. چاپ یازدهم. تهران: نشر مرکز.
اسکولز، رابرت (1383). ساختارگرایی در ادبیات. ترجمۀ فرزانه طاهری. چاپ دوم. تهران: انتشارات آگه.
ایگلتون، تری (1388). پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمة عباس مخبر. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.
برتنس، هانس (1383). مبانی نظریه ادبی. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی. چاپ سوم. تهران: نشر ماهی.
بورنف، رولان؛ اوئله، رئال (1378). جهان رمان. ترجمة نازیلا خلخالی. چاپ اول. تهران: نشر مرکز.
بی‌‌نیاز، فتح­الله (1388). درآمدی بر داستان­نویسی و روایت‌شناسی. چاپ سوم. تهران: نشر افراز.
پراپ، ولادیمیر (1368). ریخت‌شناسی قصه‌های پریان. ترجمة فریدون بدره‌ای. چاپ اول. تهران: انتشارات طوس.
پورجوادی، نصرالله (1385). زبان حال. چاپ اول. تهران: نشر هرمس.
تایسن، لیس (1387). نظریه‌های نقد ادبی رمان. ترجمة مازیار حسن‌زاده و فاطمه حسینی. تهران: نگاه امروز.
تولان، مایکلجی (1383). درآمدی نقادانة زبان‌ شناختی بر روایت. ترجمة ابوالفضل حری. تهران: انتشارات فارابی.
حداد، الهام (1388). «رویکردی روایت‌ شناختی به داستان دو دنیا اثر گلی ترقی». فصلنامة نقد ادبی. سال دوم. شماره 5. صص72-4.
درودگریان، فرهاد؛ زمان احمدی، محمدرضا؛ حدادی، الهام (پاییز 1390). «تحلیل زمان روایی از دیدگاه روایت‌شناسی براساس نظریة زمان ژنت در داستان «بی وتن» اثر رضا امیرخانی». فصلنامة تخصصی سبک‌شناسی
نظم و نثر فارسی (بهار ادب).
سال چهارم. شماره 3. صص 138-127.
ریمون کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی بوطیقای معاصر. ترجمة ابوالفضل حری. تهران: نیلوفر.
سجودی، فروزان (1385). نشانه­شناسی کاربردی. ترجمة فرزانه طاهری. چاپ دوم. تهران: مرکز.
عبدی، عباس (1389). شناگر. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
فورستر، ادگار مورگان (1384). جنبه‌های رمان. ترجمة ابراهیم یونسی. چاپ پنجم. تهران: نشر نگاه.
کالر، جاناتان (1389). نظریة ادبی. ترجمة فرزاد طاهری. چاپ سوم. تهران: نشرمرکز.
لوته، یاکوب (1388). چگونه ادبیات داستانی را تحلیل کنیم. ترجمة مهرداد ترابی ‌نژاد و محمد حنیف. چاپ اول. تهران: نشر زیبا.
مارتین، والاس (1386). نظریه‌های روایت. ترجمة محمد شهبا. چاپ دوم. تهران: انتشارات هرمس.
مکاریک، ایرنا ریما (1385). دانشنامة نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمة محمد نبوی و مهران مهاجر. چاپ دوم. تهران: آگه.