بررسی تطبیقی کارکرد مفاهیم مشترک درآثار مولاناو تولستوی (بر اساس حکایت "منازعت آن چهار کس درباره انگور" اثر مولانا جلال الدین بلخی و داستان "یک خدا برای همه" اثر لئو تولستوی)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه مازندران

چکیده

در میان قصه‌های تعلیمی مولانا جلال الدین رومی در مثنوی قصه‌ای با عنوان منازعت آن چهار کس در باره انگور به چشم می‌خورد. موضوع حکایت اختلاف میان سه نفر با سه زبان بر سر ظاهر لفظ انگور است. هریک از این افراد واژه انگور را به زبان خود می‌خواند و از این باب، میان آن‌ها اختلاف به وجود می‌آید.داستان دوم یک خدا برای همه اثر لئو تولستوی است، در این داستان تولستوی شخصیت‌های مختلفی را از کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که در قهوه‌خانه‌ای جمع شده‌اند و هریک بر اساس دیدگاه و باورهای خود تعریفی خاص از ذات پرورگار ارائه می‌دهند. هدف این پژوهش، که با روش تحلیل تطبیقی صورت گرفته است، بررسی آراء و نظریات دو فیلسوف و ادیب شهیر قرن 13 و 19 میلادی، مولانا جلال الدین رومی‌و تولستوی، درباره اهمیّت توجه به باطن امور و بی‌توجهی به ظواهر آن‌هاست. مولانا در داستان خود به تبیین این نظریه می‌پردازد که انسان‌ها غالباً در لفظ و ظاهر اختلاف دارند و آنجا که باب حقیقت بر انسان‌ها گشوده می‌شود اختلافات کنار رفته، صلح و آشتی جایگزین آن می‌شود. تولستوی نیز،در داستان خود، اختلاف میان ادیان و مذاهب را صوری دانسته و معتقد است اختلاف آن‌ها پایه و اساس محکمی ندارد،زیرا همگی یک خدا را می‌پرستند و به یک حقیقت اعتقاد دارند. بنابراین علی‌رغم تفاوت‌زمانی ششصد ساله و تفاوت‌های فرهنگی میاناین دو ادیب، هر دو آن‌ها بر این باورند که انسان‌ها فریب‌خورده جلوه‌های ظاهری دنیاهستند و در این میان، فقط افرادی به صلح و آرامش ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the functioning of the common concepts of works of Rumi and Tolstoy

چکیده [English]

Among the tales of the Masnavi, Rumi teaching story as one about four vine conflict there . This shows the difference between the three languages over a term of three grapes. Any of these words in their own language , reading and it 's grapes , there are differences betweenthem .
The second story is “one God for all” of author Leo Tolstoy , Tolstoy 's story, different characters from different countries that have been gathered in the café and the views and beliefs of their particular definition of the essence of each offer God 's nature.
The purpose of this study , a comparative analysis is conducted to investigate the views of two famous scholar and philosopher of the 13th century and 19th century, Jalaluddin Rumi and Tolstoy, about the importance of conscience and indifference to their appearances .
Rumi 's story tries to explain the theory that humans are different in terms of appearance and the truth about on the differences between humans are the opened , of peace and of replaced it with a.
Tolstoy also , in your story , the difference between formal religions known to have a strong foundation and believes their differences , they all worship the same God and believe in the truth.
Thus, despite the Six hundred years time difference between the two literary and cultural differences , ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • Tolstoy
  • story
  • share ideas
  • Maulana