تحلیل رمان «فی المنفی» (در تبعیدگاه) جرج سالم از منظر داستان موقعیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد-دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

چکیده

داستان موقعیت یک جریان ادبی غربی و یک شیوه‌ی داستان‌نویسی است که نام کافکا با آن گره خورده است. این نوع ادبی در ادبیات عرب تقریباً ناشناخته است و نویسندگان عرب از طریق مطالعه‌ی داستان‌های غربی با سبک و سیاق آن آشنا شدند. جرج سالم نویسنده سوری از جمله کسانی است که رمان «فی المنفی» (درتبعیدگاه) خود را در این قالب نگاشته و مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی شاخصه‌های این سبک در رمان فوق می‌پردازد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سالم در این رمان از قالب داستان موقعیت برای نشان دادن رابطه‌ی انسان و جهان بهره برده و بی‌پناهی، حقارت و ناتوانی انسان را در این جهان به تصویر می‌کشد. او در این راستا همه‌ی عناصر رمان را به خدمت می‌گیرد و موقعیتی ناگهانی، بی‌علت و غیرقابل فهم خلق می‌کند که تمام جنبه‌های زندگی شخصیت رمان را زیر سیطره‌ی خود می‌گیرد و امکان هر نوع برون‌رفت را از او سلب نموده و تنها با مرگ‌ از سلطه‌ی این اراده‌ی بیرونی رهایی می‌یابد. جبرگونگی و چاره‌ناپذیری موقعیت، کشمکش با مرجع قدرت، محکومیت به سازش‌طلبی، حذف جنبه‌های فردیت‌بخشی، رازوارگی و جهان‌شمولی برجسته‌ترین مؤلفه‌های داستان موقعیت در این رمان است که با خوانش تحلیلی رمان، در این جستار از آن رمزگشایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the George Salem’s “In Exile” from the angle of story of circumstance

چکیده [English]

The story of the circumstance is a western literary style attributed toKafka. This literary style is almost foreign to Arab literature and Arab writers have come to recognize it through a study of the Western stories and literary styles.
George Salem, the Syrian author, is among the followers of this literary style. He has composed his novel (In Exile) in accordance with the features of this style. This paper adopts an analytical approach to explore the characteristics of this style in this novel.
The results suggest that Salem has employed this literary style to portray the human relationship with the world, depicting the loneliness, inferiority and inability of man in the world. To achieve this goal, he takes advantage of all storytelling elements, creating abrupt, unprecedented and incomprehensiblecircumstances that cover all aspects of the novel's characters, thwarting any chance of liberation from the external deterministic dominance, which is only granted by death.
Determinism and irrevocability of the situation, conflict with the power reference, obligation to compromise, elimination of individuality, secrecy anduniversality are the most prominent components of this story, which have been decoded through an analytical reading of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story of circumstance
  • George Salem
  • In Exile
  • Universality
  • irrevocability