بررسی تطبیقی عناصر گوتیک در گودال و آونگ ادگار آلن پو و گجسته دژ صادق هدایت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام، گروه ادبیات فارسی و زبان های خارجی

2 دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

چکیده

این مقاله به نقد و بررسی تطبیقی دو داستان کوتاه از دو تن از نویسندگان شهیر دنیا، ادگار آلن پو ((1809-1849, Edgar Allan Poe و صادق هدایت (1903-1951)، با نگاهی به نوع ادبی داستان کوتاه، ژانر گوتیک و عناصر آن می‌پردازد. نگارندگان این مقاله با تکیه بر وجوه اشتراک و افتراق کوشیده‌اند به تحلیل و مقایسۀ داستان کوتاه گودال و آونگ (The Pit and the Pendulum) و گجسته دژ (1311) بپردازند. اولی داستان کوتاهی است از ادگار آلن پو، نویسنده آمریکایی، که نخستین بار در سال ۱۸۴۲ چاپ شده است و داستان مردی را روایت می‌کند که از سوی دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا محکوم به مرگ شده و او که خود راوی داستان نیز می‌باشد به بیان لحظه به لحظه‌ی شکنجه‌های روحی و جسمی‌ای می‌پردازد که در سیاهچالی تاریک بر او تحمیل می‌شود تا او را به کام مرگ بکشاند. دومی داستان گجسته دژ به قلم صادق هدایت و در مجموعه داستان سه قطره خون قرار گرفته است. اهمیت موضوع در این است که گویا تاکنون کار مستقل و قابل توجهی در زمینۀ مقایسه و تطبیق عناصر گوتیک درآثار هدایت و پو انجام نگرفته است. بررسی عناصر گوتیک بر اساس نظر رابرت هریس (Robert Harris) نشان می‌دهد جلوۀ ژانر گوتیک در گجسته دژ هدایت نسبت به پو پررنگ‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Gothic Elements in The Pit and the Pendulum by Edgar Allan Poe and Gojaste Dej by Sadeq Hedayat

نویسندگان [English]

  • Ali Hasan Sohrabnejad 1
  • Maryam Panahi 2
1 Faculty Member of Payame Nour University of Ilam
2 Payame Nour University of Ilam
چکیده [English]

This study, comparatively, interprets and criticizes two short stories of the writers, Edgar Allan Poe (1809-1849) and Sadeq Hedayat (1903-1951), with a view to the short story genre, the Gothic fiction and its elements. The writers of this article have analyzed one of Poe’s short stories, The Pit and the Pendulum (1842), in a comparison with Hedayat, the Iranian writer and intellectual, and his short story, Gojaste Dej (1933), relying on their similarities and differences. The former is a short story from Poe that has been published in 1842 for the first time. It narrates a man who has been condemned to death by the Spanish inquisition. The man, who is the narrator of the story as well, expresses the moments of physical and psychological tortures in a dark prison imposed on him to bring him to death. The significance of the study is that, so far, no major comparative research has been done on Poe and Hedayat regarding Gothic elements. Studying Gothic elements mentioned by Robert Harris show that Hedayat has applied them stronger than Poe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gothic Fiction
  • Edgar Allan Poe
  • Sadeq Hedayat
  • The Pit and the Pendulum
  • Gojaste Dej