بررسی مسائل مشترک زن در دو داستان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد و «پرنده من» فریبا وفی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

نویسندگان زن در آثار خود اغلب به زندگی و مسائل زنان می‌پردازند و نگرش و دیدگاه خود نسبت به زن و جایگاه او در جامعه را بیان می‌کنند. زویا پیرزاد و فریبا وفی نیز به عنوان نویسندگانی رئالیست تمام تلاش خود را صرف شرح جزئیات زندگی زنان کرده‌اند. درپس آثار این دو نویسنده اندیشه‌ها و تصورات مشترکی دررابطه با شخصیت زن به چشم می‌خورد. هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل مشترک شخصیت اصلی زن در داستان‌های «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد و «پرنده من» فریبا وفی است. هردو نویسنده مسائل روانی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی را در رأس توجه خود قرار داده‌اند و به این ترتیب تصویری از زندگی و خصوصیات زنان در پیش چشم خواننده مجسم نموده‌اند. این پژوهش منجر به این نتیجه شد که شخصیت زن دو داستان در جریان زندگی خانوادگی و حین انجام وظایف زنانه، در پی کشف هویت فردی مستقل خود هستند. هردو با وجود وابستگی عاطفی شدیدی که نسبت به همسران خود دارند، دچار خلأ عاطفی شده و درنتیجه احساس تنهایی وجودشان را تسخیر کرده است. این دو به عنوان زنان خانه‌دار اغلب اوقاتشان رادر خانه سپری می‌کنند و از این‌رو دچار روزمرگی کسالت‌آور می‌شوند، اما با این حال تعهد ویژه‌ای نسبت به انجام وظایف زنانه و حفظ کانون خانواده دارند. مشغولیت به انجام امور خانه و خانواده، این زنان را از فعالیت اقتصادی در بیرون از منزل محروم نموده و درنتیجه موجب وابستگی اقتصادی به همسرانشان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common issues of women in the story, "I Chragh‌Ha off My‌Knm" Zoya Pirzad and "my bird" Fariba Wafi

چکیده [English]

Zoya Pirzad and charming Wafi realist writers as well as a place for women to live their best regardless details. Behind the works of these authors Andyshh‌Ha common perceptions about female characters My‌Khvrd eyes. The present study aims to investigate the issues of female main character Dastan‌Hay "I Chragh‌Ha off My‌Knm" Zoya Pirzad and "my bird" is a charming Wafi. Both authors psychological, socio-cultural and economic center of their attention Dadh‌And and thus the image of the life and character of women in the eyes of the reader visualize Nmvdh‌And. This leads to the conclusion that the female character in the story of the life and work during wear, discovering their own individual identity. Both with a strong emotional attachment to their wives that they have an emotional void and therefore feel lonely existence is subdued. The two in-house as he moved Avqatshan Housewives often suffer from boredom Ayn‌Rv Ksalt‌Vr pick, however, special commitment to women's tasks and maintain their family circle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female character
  • Zoya Pirzad
  • charming Wafi
  • novel