دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی مفهوم «آگاهی طبقاتی» در رمان‌های علی‌محمد افغانی برپایۀ نظریۀ هانری زالامانِسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.30473/pl.2023.66470.1633

سید محمد آرتا؛ الیاس نورایی


تحلیل حکایت انکار موسی(ع) بر مناجات شبان مثنوی معنوی بر مبنای نظریة روانکاوی ژاک لاکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30473/pl.2023.66341.1631

زهرا باقری؛ علیرضا صالحی؛ لطیفه سلامت باویل


پایداری‌ای از جنس زیتون سرخ: درونمایه‌های پایداری در کتاب زیتون سرخ سید قاسم یاسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30473/pl.2023.65675.1621

افسانه شیرشاهی


تکوین شخصیت‌ها در قلمرو روانکاوی و جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.30473/pl.2023.67186.1639

فاطمه قلندرزاده دریایی


تحلیل روان‌کاوانه‌ی شخصیت اصلی زن در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند بر اساس آرای آلفرد آدلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30473/pl.2023.66404.1628

روح اله خدیوپور؛ ساره زیرک


بررسی تطبیقی یکی از عناصر مهم داستان (گفت‌ وگو) در مجموعه داستان‌های کوتاه چمدان اثر بزرگ علوی بر اساس نظریۀ لئونارد بیشاپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30473/pl.2023.67539.1642

علی کشاورز قدیمی؛ جواد طاهری؛ لیدا نامدار


سیمای نسبت خویشاوندی داستان کوتاه مدرن با شعر غنایی از منظر نظریۀ آیلین بالدِشویلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30473/pl.2023.68730.1655

فضل الله رضایی اردانی؛ مهدی صادقی


نقد، تحلیل و آسیب‌شناسی فهرست آثار معرفی‌شده در کتاب‌های فارسی اول و دوم دبستان(با تکیه بر پنجاه اثر داستانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.30473/pl.2023.68673.1654

رضا شجری؛ مرجان شریفی؛ فاطمه سادات طاهری


نقد جامعه شناسانۀ درّۀ جذامیان از میثاق امیرفجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.30473/pl.2023.68642.1653

افسانه شیرشاهی


تحلیل رمان گذر قصر اثر« نجیب محفوظ» بر پایه نشانه‌شناسی اجتماعی تئو ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.30473/pl.2023.68845.1657

مژگان آذرخو؛ وحید مبارک


بررسی خواننده نهفته در مجموعه 8 جلدی یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی (از کلر ژوبرت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.30473/pl.2023.67833.1648

سیده مریم کریمی شهیدی


"تروما، تراژدی، روایت" با نگاهی به آثار احمد محمود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.30473/pl.2024.71181.1670

حسین اسکندری؛ زهرا سواعدی