کلیدواژه‌ها = احمد محمود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تکنیک‌های احمد محمود در توصیف از منظر نقد پسااستعماری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-26

پریوش امینی؛ اطهر تجلی اردکانی


3. نقد ساخت‌گرایی تکوینی رمان همسایه‌ها اثر احمد محمود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 66-90

آرزو شهبازی؛ مریم حسینی؛ عسگر عسگری حسنکلو


4. شگردهای طنزپردازی در رمان «مدارصفردرجه» احمد محمود

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-20

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ فرهاد درودگریان