دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تقابل ایزدان آب و اهریمنان خشکسالی در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

10.30473/pl.2019.27112.1435

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا صرفی؛ کلثوم اسفندیاری مهنی


2. بررسی حکایت‌های عبید زاکانی از منظر مینی‌مالیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

10.30473/pl.2019.29172.1444

سونیا بهرو بنمار؛ عسگر صلاحی


3. بررسی زمان روایی ژرار ژنت در رمان (ثقوب فی السوق الاسود) اثر احسان عبد القدوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

سعید ولایتی آناقیز؛ عزت ملا ابراهیمی


4. تحلیل گفتمان انتقادی مرزبان‌نامه بر اساس نظریۀ نورمن فرکلاف (مطالعۀ موردی: داستان« زیرک و زرّوی»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.30473/pl.2020.7193

عیسی نجفی؛ فرحناز حیدری نسب


5. مقایسه طنز کلامی دردو اثر کله پوکها و رمان دایی جان ناپلئون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.30473/pl.2020.7194

افسانه شیرشاهی


6. بررسی نقش روابط سببی با تکیه بر روایت‌پردازی بوستان سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.30473/pl.2020.7195

اعظم ابدالی؛ پرستو کریمی


7. بررسی و تحلیل شخصیت بهرام در هفت پیکر نظامی برپایه ی نظریه ی بیداری قهرمان درون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.30473/pl.2021.46504.1539

مجید سرمدی؛ پروین نقدی؛ راضیه بیات


9. استعمار در دهۀ بیست و سی و بازتاب آن در رمان‌های منتخب معاصر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30473/pl.2021.7381

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ حمید رضایی


10. اکوفمینیسم و واسازی قصّه های عامیانه در تحلیل رمان تنیده در هزار توی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.30473/pl.2021.7545

فاطمه قلندرزاده دریایی


11. تحلیل رمان رجال فی الشمس(اثر غسان کنفانی) بر اساس رئالیسم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی جورج لوکاچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30473/pl.2021.7759

محمدعلی آذرشب؛ طاهره حیدری


12. بررسی مؤلفه‌های پست مدرنیسم در مجموعه داستان‌های «دوباره از همان خیابان‌ها»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30473/pl.2021.7760

ماندانا علیمی؛ سارا جاوید مظفری