کلیدواژه‌ها = درون‌مایه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل رمان نگهبان از منظر اسطوره و گوتیک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-76

سمیرا هوری پیله رود؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی