خوانش رمان «قاعده‌ی بازی» فیروز زنوزی جلالی،بر مبنای نظریه‌ی آلوده‌انگاری ژولیا کریستوا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

چکیده
تاکنون نظریه‌های بسیاری‌ موجب پیوند روانکاوی و ادبیات شده است که هر کدام از آن‌ها چشم انداز نوینی در خوانش، درک و تحلیل آثار ادبی ایجاد کرده‌اند. از جمله‌ی این نظریات،"آلوده‌انگاری" ژولیا کریستوا است که پیوندی میان جهان درون، جهان متن و نویسنده اثر به عنوان فاعل سخنگوست. رمان "قاعده‌ی بازی" اثر فیروز زنوزی‌جلالی؛ رمانی روانکاوانه است که در آن راوی، پلشتی‌های روح انسانی را برون‌افکنی می‌کند و متن، آینه‌ای‌ست که خباثت‌ها و دروغهای ذهن را منعکس می‌سازد. هدف این پژوهش آن است که با روشی توصیفی/تحلیلی نشان دهد چگونه راوی قاعدۀ بازی، در فرآیند کسب هویت خویش در پی جداسازی مرزهای خویش با مادر و دوری از اوست. همچنین چگونه متن نشان دهندۀ بحران‌های راوی، نویسنده و اجتماع است. در این اثر راوی/نویسنده همچون فاعلی سخنگو از طریق زبان نشانه‌ای، به پالایش روح خویش می‌پردازد تا راهی برای پاکی و تطهیر خود و جهان پیرامون خود ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Reading of "Ghaedeye Bazi", a Novel by Firouz Zenouzi Jalali, Based on Julia Christeva's Theory of Abjection

نویسندگان [English]

  • hojat allah pourali 1
  • rooentan Farhmand 2
  • arges Bagheri 2
2 ass
چکیده [English]

Abstract:
There have been numerous theoretical links between literature and psychoanalysis. Every one of these theories has provided us with new insights into reading, understanding and analyzing literary works. From amongst such theories, Julia Christeva's theory of abjection makes a connection between the outer world, the world of text and the author as the speaking subject. 'Ghaedeye Bazi [the rules of the game] is a psychoanalytical novel written by Jalal Firouz Zenouzi Jalali. In this novel, the narrator indicates the pains and obscenities of human soul; the text is a mirror reflecting the mind's beastliness and lies. This article aims at showing how Christeva's abjection theory can help us analyze a literary work, and how it can give us new readings and interpretations of a text. By taking a descriptive-analytic approach, the research seeks to demonstrate how the narrator tries to adopt his identity by making himself distant from his mother and delineating his boundaries from hers. The study also focuses on the way texts can reveal the existing crises of the author, the narrator and the society. In this novel, the author/narrator functions as a speaking subject who chooses to purify his soul and his surrounding environment by using a semiotic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary criticism
  • Julia Christeva
  • abjection
  • Zenouzi Jalali
  • ghaede bazi