تحلیل رمان «کودک پاک‌کن» (طفل الممحاة) اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهای دینی و رئالیسم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی

چکیده

ابراهیم نصر الله، رمان‌نویس معاصر فلسطینی، در مجموعه رمان‌های «کمدی فلسطینی» غالباً به شکلی واقع-گرایانه توجه خویش را به موضوع فلسطین و سرنوشت مصیبت‌بار مردم این سرزمین معطوف نموده است، اما او در یکی از رمان‌های این مجموعه، به نام: «طفل الممحاة» (کودکِ پاک‌کن)، شیوه‌ای متفاوت در پیش گرفته و در آن، برخلاف دیگر آثارش، از الگوی واقع‌گرایانه در روایت و پیرنگ حوادث پیروی نکرده است، وی در این رمان. حوادث فرا واقعی را در بستری از واقعیت‌ها ارائه نموده و پیرنگ رمان را بر آن‌ها استوار ساخته است. جستار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی این رمان را از منظر پیوند میان باورهای دینی و رئالیسم بررسی نموده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که نویسنده درتلاش به منظور ایجاد هماهنگی میان مضمون و فرم، ابتکاری نو در رمان معاصر عربی به خرج داده است. او با این اثر، میان باورهای عامیانه مردم با رئالیسم جادویی پیوندی هنری ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

featuers of religious realism in novel of “eraser child” by ebrahim nasrallah

نویسندگان [English]

  • ali salimi 1
  • Mosseyb Ghobadi 2
چکیده [English]

ebrahim nasrallah is a polestinian contemporary novelist. He has payed attention to polestinian issue in his works named “polestinian comedy” in realistic style. But he in one of the novels of this collection has had diffrente style because he have not followed realisyic pattern of storytelling in plot of the novel. He has displayed non actual events in basis of actual events. And has made plot of the novel on basis of them. The method adoptod follows a stylistic approach that combines description and analysis and aims to answer these tow questions:
what kind of narrative pattern or style ebrahim nasrallah has used for display of polestine reals?
What are featuers of his narrative pattern and what is his approach in display of these featuers?
The results of this study indicate that the writer trying to create harmony between content and form, innovative, contemporary Arabic novel has to spend. His work among the folk beliefs of the people with magical realism art has established a link.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ebrahim nasrallah
  • eraser child
  • narrative pattern
  • religious realism