نقد کهن الگویی "شرق بنفشه" در راستای تبیین کهن الگوی فردیت براساس دیدگاه یونگ

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره کارشناسی‌ارشد دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

10.30473/pl.2020.7189

چکیده

تحلیل کهن‌الگویی متن ادبی، یکی از تحلیل های رایج در ادبیات و هنر است؛ زیرا کهن الگوها نشانه‌هایی هستند که بخش‌های ناشناخته‌ی ناخودآگاه را برای تحلیل‌گر آشکار می‌سازند. البته کشف کهن‌الگوها به تنهایی راه به جایی نمی-برد؛ کهن‌الگوهای یک متن باید تحلیل شوند و به نقد کشیده شوند تا بتوانند رازهایی از ذهن نویسنده و اثرش را برای مخاطب برملا سازند. در این کنکاش تلاش شده تا با کشف و تحلیل کهن‌الگوهای شرق بنفشه‌ی مندنی‌پور، به این سوال پاسخ داده شود که نویسنده چه هدف و مقصودی داشته که داستان‌هایی تا این حد پر رمز و راز و نمادین را به تصویر کشیده است. در نهایت این یافته فراهم شد که مندنی‌پور از تمام کهن‌الگوهای طبیعی و مضامین اسطوره‌ای بهره جسته و همه چیز را به کار بسته تا قصه‌هایش را ختم به جاودانگی کند. برای رسیدن به این ابدیت، نه تنها کهن‌الگوهای طبیعی را فدا کرده، بلکه کهن‌الگوهای با ارزشی چون عشق، مرگ و قدرت را نیز قربانی کرده تا تک‌تک داستان-هایش را به کمک تمام این کهن‌الگوها، به کهن‌الگوی جاودانگی پیوند زند. البته این همه رمزگونگی در داستان‌ها ناشی از عشق نویسنده به بازی‌های کلامی و هنری هم هست؛ چرا که به اقرار خودش همیشه دوست داشته نویسنده‌ای نقاش و تصویرگر و بی‌بدیل باشد؛ این علاقه هم نشانه‌ای از بروز فردیت در ناخودآگاه و ظهور آن در خودآگاه وی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ancient critique of the pattern of "East Banafsheh" in respect to the ancient explanation of the individuality pattern according to Jung's perspective

نویسندگان [English]

  • simin bakhtiari monfared 1
  • Faride Davoudy Moghaddam 2
1 Graduated from Shahed University
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahed University
چکیده [English]

Ancient analysis of literary text is one of the most common analyzes in literature and art, since ancient patterns are signs that reveal unconscious parts to the analyst. Of course, the discovery of the old patterns alone cannot find its way. The old patterns of a text should be analyzed and criticized to reveal the secrets of the author's mind and his work to the audience. In this way, it is attempted to answer the question with the discovery and analysis of the Eastern Patterns of the Banafsheh Mendipour which the writer has intended to illustrate so mysterious and symbolic stories. Finally, it was found that Mandenipur used the old themes of the natural patterns and the mythical themes of high interest and all that worked to end his story to immortality. To attain this eternity, he sacrificed not only ancient natural patterns, but also sacrificed ancient values such as love-death and power to link each of his stories with the help of all these ancient patterns to the ancient pattern of immortality. Of course, all this encoding in the stories comes from the author's love and verbal and artistic games: as his adherence always loved the author of the painter and illustrator, this interest is also an indication of the emergence of individuality in the unconscious and its emergence in unconscious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Criticism
  • Ancient Pattern of Individuality
  • Mandanipour