بازتاب اگزیستانس در داستان «آتما سگ من»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه سمنان

10.30473/pl.2020.7186

چکیده

 
اگزیستانس -فلسفۀ اصالت وجود- یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مکتب‌های فلسفی و ادبی جهان است که مهد پیدایش آن «اروپا» است. در این مکتب فلسفی و ادبی، فرد انسانی در تجربۀ هستی و لمس معنای وجود، به طور بی‌واسطه با موقعیت‌های مرزی «مرگ، رنج، ترس وگناه» رویارو شده است، این موقعیت‌ها سبب می‌شوند تا انسان از ابعاد نهفتة درونی خویش اطلاع یافته، خود را بهتر بشناسد. فلسفة اگزیستانس تحلیل خود از سرنوشت بشر را بر سه استنباط بنیادی استوار ساخت وسه نشانة هستی برای آن در نظر گرفت. هدف این مقاله روشنگری سه اصل اگزیستانس (استحسانی،اخلاقی وایمانی) در آتما سگ من است. نتایج تحقیق حاکی از تأ ثیر جهان‌بینی چوبک از تحلیل‌های فیلسوفان است. داستان‌های این نویسنده سراسر پر از مضامینی چون (مرگ،رنج،ترس وگناه) است. این نویسنده می‌کوشد تا زشتی‌ها، فساد و نابرابری‌های موجود اجتماع را در برابر چشم خوانندگان به تصویر بکشد، علاوه بر آن پیامدهای این بی‌عدالتی را نیز بیان می‌کند. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد در داستان «آتما سگ من»، شخصیت اول پس از گذشتن از مرحلة اگزیستانس استحسانی واخلاقی به مرحلة اگزیستانس ایمانی نائل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existential reflection on My Atma Dog Story

نویسندگان [English]

  • mahmood bashiri 1
  • niloofar ansari 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in Persian language and literature at Semnan University
چکیده [English]

Existentialism is one of the most important and influential philosophical and literary schools in the world, the birthplace of which is "Europe." Faced with the boundaries of "death, suffering, fear, and sin," these situations make one become aware of his innermost hidden dimensions, and to know himself better. Existentialism philosophy based its analysis of human destiny on three fundamental inferences and provided three signs of existence for it. The purpose of this article is to enlighten the three principles of existence (sensory, moral and faith) in my dog Atma.The results show that Chubak's worldview is influenced by philosophers' analysis. This author's stories are full of themes (death, suffering, fear, and sin). In the analysis of the story (Atma my dog), we came to the conclusion that the first character of the story reaches the stage of faith existence by passing through the stage of moral and moral existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existence
  • Boundary Situations
  • .Existential Enlightenment
  • Sadegh Chubak
  • Atma My Dog