تفاوت نوشتار مردان و زنان در آثار غزاله علیزاده و هوشنگ گلشیری براساس رابطه‌ی زبان و جنسیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام

2 دکتری، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایلام

10.30473/pl.2020.50017.1561

چکیده

طبق نظر بسیاری از پژوهشگران زبان و نوشتار زنان و مردان با هم متفاوت است. رابطه‌ی زبان و جنسیت یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بررسی نوشتار مردان و زنان می‌باشد. تفاوت‌های ذاتی و جنسیتی بین زن و مرد با توجه به جهان بینی، نوع تفکر و نگاه خاص نویسندگان، زبان و نوشتار زنان و مردان را متفاوت جلوه داده است و این نوع نگاه و تفکر و دیدگاه، در قالب نوشتار با ویژگی‌های زبانی خاص مشخص می‌شود. این مقاله به بررسی تفاوت‌های نوشتاری مردان و زنان در سه رمان غزاله علیزاده (خانه‌ی ادریسی‌ها، شب‌های تهران و دومنظره) و سه رمان هوشنگ گلشیری (بره‌ی گمشده راعی، آینه‌های دردار و شازده احتجاب) می‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی و کشف مولفه‌های نوشتاری در حوزه‌ی زبانی (مانند واژگان، جملات) و بسامد کاربرد و در نتیجه، تفاوت آنها در آثار این دو نویسنده موردنظر است. معیار بررسی ما در این پژوهش، نظریه‌های برخی از پژوهشگران مانند ترادگیل، میلروی، هولمز و فیشمن در حوزه‌ی زبان شناسی و دیدگاه‌های رابین لیکاف، (1975) زبان‌شناس معروف درباره‌ی تفاوت‌های نوشتاری زنان و مردان است. طبق نظریه‌ی لیکاف، زبان زنان و مردان، در سطح واژگانی مانند استفاده از رنگ واژه‌ها، واژه‌های مبهم و واژه‌های عاطفی و در سطح نحوی مانند جملات عاطفی، پرسشی و جملات مقطع و محذوف متفاوت است و بررسی و مقایسه‌ی آثار موردنظر از علیزاده و گلشیری، تفاوت‌های نوشتاری مردان و زنان را طبق نظریه‌ی لیکاف و سایر زبان شناسان مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The difference between the writings of men and women in the works of Ghazaleh Alizadeh and Houshang Golshiri on the basis of the relationship between language and gender

نویسندگان [English]

  • mahnaz hatami 1
  • mohammadtaghi jahani 2
1 Master, Farsi Language and Literature, Ilam University
2 Ph.D., Department of Persian Language and Literature, Ilam University
چکیده [English]

According to many researchers, the language and writing of men and women are different. The relationship between language and sex is one of the significant features in the literature review of men. Differences between gender and gender between women and men, with regard to the worldview, the way of thinking and the specific nature of the writers, have differentiated the language and the writing of women and men, and this type of view and reflection is expressed in the form of a text with specific linguistic features. This article examines the differences between male and female writers in the three novels of Ghazaleh Alizadeh (House of Idrissy, Tehran, and the Second World War) and the two novels of Hooshang Golshiri (The Lost Lost Rain, the Mirrors of Guardian and Wisdom. The difference between them is in the works of the two authors. The study of our study in this research is based on theories of some researchers in the field of linguistics and Robin Lacoff's (1975) views are the famous linguist about the differences between women and men. According to Lickoff's theory, the language of men and women is different in terms of vocabulary, such as the use of color of words, obscure words, emotional words, and syntactic terms such as emotional sentences, questions, and sentences in cross-sectional and divisible terms, and the study of comparative works by Alizadeh and Golshiri , Describes the differences between men and women in terms of lycophos and other linguists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Language
  • Women's Writing
  • Ghazaleh Alizadeh
  • Houshang Golshiri