بررسی حکایت‌های عبید زاکانی از منظر مینی‌مالیسم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادبیات

2 استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

آن‌چه را که پیش‌رو دارید کاوشی است پیرامون بحث و بررسی ویژگی‌های مکتب داستان نویسیِ مینی‌مالیسم در حکایت‌های رساله دلگشای عبید زاکانی. با توجه به شباهت و قرابت اصول و ویژگی‌های مکتب مینی‌مالیسم به عنوان یک مکتب غربی که در قرن بیستم با تاثیر پذیرفتن از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا شکل گرفته و در ژانر ادبی داستان‌نویسی نمود پیدا کرده ، به حکایت‌های ایرانی که قدمت طولانی در ادبیات کلاسیک ایران دارند و اغلب در قالب نظم و نثر ارائه می‌شوند و با عنایت به خاستگاه این دو نوع ادبی که در بسترهای متفاوت فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته‌اند، بررسی این موضوع در حکایت‌های عبید زاکانی ضروری می‌نماید. این پژوهش به روش فیش‌برداری و تحلیل محتوایی انجام شده است و هدف از آن ارائه جلوه‌های مکتب مینی‌مالیسم به عنوان ژانر جدید داستان‌نویسی غرب در حکایات‌های عبید زاکانی می‌باشد. مهمترین نتایج و یافته-های این تحقیق عبارت‌‌اند از: 1- تشابه و قرابت بسیار زیاد ویژگی‌های داستان‌های مکتب مینی‌مال با حکایت‌های ایرانی 2- برتری حکایت‌های عبید زاکانی از نظر محتوا بر داستان مینی‌مال 3- بیان مرز مشخص مکتب مینی‌مال با حکایت‌های ایرانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Several fables of obayde gakani by Minimalism

نویسنده [English]

  • soniya bahro benamar 1
1 post graduated Literature
چکیده [English]

This paper attempts to explore the characteristics of minimalism school in the selected tales of large environment delgosha of obayde gakani. Due to the proximity of principles and characteristics of minimalism school as a Western School that in the twentieth of century with in flunences from conditions political , economic and cultural in he Europe forming to the Iranian stories that they having a long history in the trans literature of classical in format discipline and prose , and with regard to the origin of these two types of literature that were formed in different cultural contexts, investigating this topic in stories of big environment obayde gakani is necessary. The study was conducted by noting and analyzing the content and its aim is to provide minimalism school’s effects in selected stories obayde gakani. The most important findings of this research are as follow: 1- The similarity and high proximity the story of minimalist school’s features with Iranian stories.2- superiority of obayde gakani story on minimalist from content aspect.3- expressing clear boundary of minimalist school with Iranian stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: minimalism
  • story literature
  • obayde gakani resale delgosha hekayat