نظام‌های گفتمانی در حکایت‌های قابوسنامه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد

10.30473/pl.2020.4156

چکیده

نشانه‌ معنا شناسی یکی از رویکرد های جدید در شناسایی و تحلیل نظام‌ های زبانی به شمار می‌ رود که در تعامل با دیگر رویکرد های پژوهشی می‌ تواند به عنوان رهیافتی میان‌ رشته‌ ای در حوزه‌ های ادبی مورد استفاده قرار گیرد . این پژوهش در پی آن است که با رویکرد نشانه‌ معنا شناختی به توصیف و تبیین نظام‌ های گفتمانیِ موجود در حکایت‌ های قابوس نامه بپردازد و با مقایسة نشانه‌ معناهای موجود در این حکایت‌ ها ، مواضع گفتمانی آن‌ ها را مشخّص و تحلیل کند . پژوهش حاضر نتیجة تحلیل نشانه‌ معناشناختی ده حکایت از کتاب قابوس نامه و بیانگر تنوّع و تعدّد گفتمان‌ ها در این‌ گونه حکایت‌ هاست و نشان می‌ دهد که نظام گفتمانی‌ غالب در این حکایت‌ ها از نوع تجویزی است. همچنین این پژوهش مؤلّفه‌ های گفتمانی هر حکایت و تبدیل نظام‌ های گفتمانی به یکدیگر را نشان می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lingual systems in Ghaboosnameh’s Stories

نویسنده [English]

  • soheila farhangi 1
چکیده [English]

Abstract Sign - semantic is one of the new approaches in determination and analyze of lingual systems , Sign - semantic is one of the new approaches in determination and analyze of lingual systems , which can be used in interaction with other research methods as an inter - field approach in literature fields . This research aims to describe and determine the existing dialogue structure in Ghaboosnameh ’ s stories while respecting sign - semantic and compare their dialogue positions via comparing existing sign - semantics in stories .
Current research includes sign - semantic analysis of 10 stories of Ghaboosnameh and express diversity and multiplicity of discourses in these stories , also show the prescriptive nature of the dominant dialogue systems and it s components in each story and dialogues conversions to each other .
Keywords :
sign - semantic , discourse systems , narration , Ghaboosnameh .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sign-semantic
  • discourse systems
  • Narration
  • Ghaboosnameh