بازشناسی الگوی وارونۀ سفر قهرمان ِنوعی کمبل در رشد فردی نوجوان در فانتزی کنسرو غول

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدرس دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

رمان فانتزی «کنسروغول» از مهدی رجبی، براساس نیاز روحی و روانی مخاطب نوجوان نوشته شده است. راوی نوجوان رمان، توکا به سفری قهرمانانه می‌رود و دوره گذار از نوجوانی و رفع نیاز انسانی خود را تجربه می‌کند. استخراج کهن‌الگوی سفر قهرمان به عنوان ابزار آموزش مخاطبان نوجوان، علاوه بر یاری رساندن به رشد و تعالی گروه سنی مورد نظر، زوایای پنهان روایت را آشکار می‌کند. بهره‌مندی و بازآفرینی کهن الگوهای موجود در اساطیر و در روایات فانتزی نو، سبب رشد ناخودآگاه فردِ نوجوان می‌گردد. در رمان کنسرو غول، مراحل سه‌گانه سفر قهرمان، به شکلی باژگون بازگو می شود. سفر راوی، نه سفری بیرونی با حرکت در مکان، بلکه به صورتی درونی است. این خصیصۀ مهم، رمان را به ساختارِ الگوی قهرمان جوزف کمبل نزدیک می‌سازد. در الگوی «اسطورۀ یگانۀ» کمبل، سفرِ قهرمان به شکلی فانتزی نمود پیدا می کند. تلاش رجبی برای ارائۀ آرمان‌شهر به کمک قهرمان‌سازی‌ نوجوان در داستانش-که هر یک نماد و کهن‌الگوی تیپی خاص در مسیر تکامل و شدن و به عبارتی در مسیر «سفر قهرمان» است- تحلیل شخصیت‌های داستانی او را از منظر روان‌شناختی- کهن-الگویی ضروری کرده است. از نتایج تحقیق برمی‌آید که بسامد شخصیت‌ «جستجوگر» در میان قهرمان داستانی رجبی بیش از دیگر کهن‌الگوهای شخصیتی است که در مسیر تکامل و سفر قهرمانانۀ خویش در مواجهه با کهن‌الگوهای «جنگجو» و «نابودگر» به کمک کهن‌الگوهای «حامی» به وادی «تشرف» قدم می‌نهد و غالباً با رسیدن به آرمان‌های خویش سرافرازانه قدم در مسیر بازگشت می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reversal Pattern Recognition of Campbell's Hero's Journey (Monomyth) in Teens Personal Growth in "Canned Giant" Fantasy

نویسنده [English]

  • masoome mirabootalebi 1
چکیده [English]

Teen novel "Canned Giant" by Mehdi Rajabiwhich is a fantasy genre was published in 2014. In this work three stages of the hero's journey occur in a subverted manner. The journey in this novel is not an outer journey by moving in places, but an inner journey that analyses the teenage narrator's psyche. By showing off the hero as prominent, Rajabi has created an intriguing and charming plot. This important feature has made the novel "Canned Giant" very close to the structure of Joseph Campbell's hero. In Campbell's "Monomyth", the hero's journey is reflected in a fantasy way. The static and dynamic elements of the novel are analyzed according to Campbell's pattern and adolescence isolation and fear are investigated. Enjoying fantasy element, the novel arises juvenile mental problems and then tries to solve them. Rajabi's effort to presentutopia through making the teenager a hero in his story – each one of them is the symbol and archetype of a certain type in evolution or in other words in the "hero's Journey"- has made the analysis of his fictional characters necessary from archetypal psychological perspective. The results of the study indicate that the frequency of "Seeker" character among fictional heroes of Rajabi is more than other archetypes that steps towards the land of "initiation" in his evolution and heroic journey and in facing the archetypes "Warrior" and Terminator" and with the help of the archetypes "Supporters" and by achieving their ideal goals they often step back proudly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • canned giant
  • Campbell
  • Hero's journey
  • teen novels