بررسی عناصر داستان‌های کوتاه نجیب الکیلانی (بررسی مورد پژوهانه سه داستان « موعدنا غداً»، « الکفاءات» و« ملک الملوک»)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

داستان کوتاه به عنوان برشی از زندگی شخصیت اصلی داستان، اگرچه محدودیتهایی را در کاربرد عناصر داستان نویسی دارد، اما همان ساختار و شیوه در کاربرد این عناصر در داستان کوتاه نیز مشهود است. لذا شیوه چینش این عناصر و میزان حضور هرکدام از آنها در داستان قابل تحلیل است. «نجیب کیلانی» ادیب، داستان پرداز، شاعر و ناقد معروف مصری تبار، از جمله کسانی است که با داشتن روح دینی و تعهد به قضایای اخلاقی همراه با سبک واقع گرایانه در داستان کوتاه، از شهرتی جهانی برخوردار است. و همین امر ما را به بررسی عناصر داستان های کوتاه او واداشت. نظر به کثرت داستانهای کوتاه نجیب، سه داستان« موعدنا غداً» و« الکفاءات» و« ملک الملوک» که ارتباطی تنگاتنگ با واقعیت و زندگی مردم دارد و آمال و آلام مردم را به تصویر کشیده است، انتخاب شد و عوامل داستان در این سه به بوته نقد و بررسی نهاده شد. برخی نتایج این نقد و بررسی گواه این مطلب است که نجیب با اسلوبی ساده، روان و بی‌تکلف و با استفاده از توصیفات دقیق و با بهره گیری از عناصر داستان، بر تعالی و غنای داستانهای خود افزوده و توانسته است مفاهیم اخلاقی و اعتقادی و واقعیت زندگی مردم و جامعه عصر خویش را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of short stories element of Najib keilani

چکیده [English]

Short story as a slice of life of the main character, has restrictions on the use of elements of fiction, But the same structure and style is also evident in the use of these elements in short stories. " Najib Keilani" scholar, narrator, poet and critic famous Egyptian. He has a global reputation With a spirit of faith and commitment to ethical issues associated, in particular. And this prompted us to examine the elements of her short stories. . Due to the abundance of stories, three-story "Malak Al moluk" and "Alkafaat" and "Mavedona Ghadan," which is closely associated with the reality of people's lives and aspirations and sufferings of the people portrayed were selected and elements of the story in these three plants were criticized. Some results of this review indicate that he has simple style, flowing unpretentious and uses detailed description of the elements of the story, And He was able to increase the excellence and richness of their stories Show Moral and religious concepts and realities of people's lives. , ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • story elements
  • Short Story
  • Najib Keilan