بررسی ادبیات بومی در رمان سال‌های ابری علی‌اشرف درویشیان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فارسی دانشگاه کردستان

2 دبیر آموزش و پرورش

3 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

چکیده

ادبیات بومی مجموعه­ای از ترانه­ها، اشعار، قصه­ها، افسانه­ها، آداب و رسوم اجتماعی، باورها، عقاید و ... هر جامعه است. نویسندگان معاصر زیادی به رمان بومی و اقلیمی روی آورده­اند که این نوع رمان به کیفیت و مختصات جغرافیایی و بومی ناحیه­ای وفادار است و بر محیط خاصی تمرکز یافته و به توصیف خصوصیات بومی و ناحیه­ای آن منطقه شامل زبان، آداب، رسوم و ... می­پردازد. استان کرمانشاه همواره نفش خاصی در توسعه این رمان­نویسی داشته است و رمان­نویسان فراوانی از این منطقه به توسعه و رونق ادبیات بومی و اقلیمی کمک کرده­اند. علی­اشرف درویشیان، یکی از بزرگ­ترین رمان­نویسان کرمانشاه و در واقع یکی از بزرگ­ترین رمان­نویسان در حوزه ادبیات بومی و اقلیمی، در رمان سال­های ابری به  بیان واژگان محلی، گیاهان، شغل­ها، اشعار و جملات محلی، ضرب­المثل­ها، مکان­ها و ... مربوط به استان کرمانشاه پرداخته است. پژوهش حاضر به بررسی این رمان پرداخته و سعی شده در هر بخش گوشه­هایی از ادبیات بومی را با تکیه بر نمونه­های استنادی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Local Literature in Cloudy Years Novel by Ali Ashraf Darvishian

چکیده [English]

Local literature refers to a collection of songs, lyrics, poems, stories, traditions, social customs, thoughts, ideas, … of each society. Some of the contemporary writers followed such local / focal novels as this novel was maintained its loyalty to the geographical coordinates of its region and was limited to an especial area as well as the other features such as language, customs, and other ones were mentioned in it. Kermanshah has an important role in such kind of novel writing and most novel writers of this area helped the promotion of this kind of writing. Ali Ashraf Darvishian is one of the well – known novel writers of this province especial in the field of local or focal domain of literature. So he in his work called "Cloudy Years" described the local words, plants, jobs, poems, local sentences, idioms, proverbs, places, … related to this province. The present paper studied this novel and tried to show this kind of literature regarding the related documentary samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature of Kermanshah
  • Local Novel
  • Climatic Components
  • Ali Ashraf Darvishian
  • Cloudy Years
جعفری (قنواتی)، محمدجواد (1382). «در قلمرو ادبیات اقلیمی». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره 66 و 65.
جعفری، محمدتقی (1386). فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو. چاپ سوم. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
درویشیان، علی­اشرف (1370). سال­های ابری. چاپ
دوم. تهران: انتشارات اسپرک.
شیری، قهرمان (1387). مکتب­های داستان­نویسی در ایران.­ تهران: چشمه.
صادقی شهپر، رضا (مرداد 1389). «نخستین رمان اقلیمی در داستان­نویسی معاصر ایران». کتاب ماه ادبیّات. شماره 40.
صالحی امیری، رضا (1389). مفاهیم و نظریه­های فرهنگی. تهران: ققنوس.
گروه نویسندگان (1380). ادبیات اقلیمی. تهران: دفتر مطالعات ادبیات داستانی.
گری، مارتین (1382). فرهنگ اصطلاحات ادبی. ترجمه منصوره شریف­زاده. ویرایش مهران کندری. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مختاری، محمد (1377). تمرین مدارا. بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ. تهران: ویستار.
میرصادقی، جمال و میرصادقی (ذوالقدر)، میمنت (1377). واژه­نامه هنر داستان­نویسی. تهران: کتاب مهناز.
میرعابدینی، حسن (1383). صد سال داستان­نویسی ایران. چاپ سوم. تهران: چشمه.
همتی، ماندانا (1378). «زبان و هویت فرهنگی». مجموعه فرهنگ و جامعه­شناسی. شماره 1.