شخصیت و شخصیت‌پردازی در رمان «یک عاشقانه‌ی آرام»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده

شخصیت یکی از عناصر مهم داستانی است و شخصیت‌پردازی از هنرهای اصلی رمان‌نویسان بزرگ است. شخصیت‌ها بار اصلی داستان را بر دوش می‌کشند و با کنش‌ها و گفت‌وگو‌هایشان روایت داستانی را به پیش می‌برند. رمان یک عاشقانه‌ی آرام،آخرین اثر داستانی نادر ابراهیمی، یک رمان برجسته و نشانگر توانایی او در شخصیت‌پردازی است. ابراهیمی در این اثر در چهره‌ی قهرمانان اصلی، زندگی و شخصیت خودش و همسرش را بازآفرینی می‌کند و با خلق روش‌های تازه‌ای در نحوه‌ی روایت و شخصیت‌پردازی و گفت‌وگوهای شخصیت‌ها، یک اثر ماندگار و بدیع می‌آفریند. او اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خویش را به شکل نمادین و با زبانی هنری در قالب رمان روایت می‌کند و واقعیت تاریخی را با تخیل قوی خویش به واقعیت داستانی تبدیل می‌کند. قهرمان رمان، انسان مسأله‌داری است که در چالش سنت و مدرنیته گرفتار است. شخصیت قهرمانان بیشتر در میان گفت‌وگوها و مجادله‌های آنان بروز می‌یابد و رمان بیشتر گزارشگر اندیشه‌های آنان است تا رفتارهایشان. این اندیشه‌های آرمانی با بیان زیبایی طرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Character and characterization in the “Quiet Love Story” Novel

نویسنده [English]

  • jalil masoudi fard
چکیده [English]

Character is a key factor in the fiction and characterization is one of the main techniques of the great novelists. Characters carry the main weight of the story and they are moving the story forward by their conversations and actions. The “quiet Love Story” Novel, the last fiction of Nader Ibrahimi, is an outstanding novel and indicates his ability in characterization. Ibrahimi in this work, as the main character of the story, recreates his own and his wife’s life and personality. He creates an Exquisite and perdurable work by developing new ways of characterization, narrativisation and the characters’ dialogues.
He narrates the political and social conditions of his time symbolically with an artistic language in the form of a novel and turns this historical fact into fictional reality with his powerful fantasy.
The hero of the novel is a troubled man caught between tradition and modernity. The personality of the characters becomes obvious in their dialogues and discussions; and the novel is more a report of their mentality rather than their behavior. These idealistic thoughts are expressed with an excellent diction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Nader Ibrahimi"
  • "Quiet Love Story"
  • "Character and characterization"