دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی شخصیت توس از منظر فروید ( خوانشِ فرویدیِ شخصیت توس در شاهنامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30473/pl.2022.62301.1600

اکرم نعمت اللهی


بررسی استانداردهای ویژۀ ادبیات کودک و نوجوان در داستان‌های دفاع مقدس (با تکیه بر آثار محمدرضا بایرامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

10.30473/pl.2022.63589.1606

طیبه مرتضوی یوسف آیادی؛ رامین محرمی


برجستگی عنصر صدا در فضاسازی رمان «همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها» اثر رضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30473/pl.2022.63869.1608

حسین احدی قورتولمش؛ بیژن ظهیری ناو؛ حسین نوین


تحلیل تطبیقی شخصیت پردازی زنان در منظومة هفت‌پیکر نظامی و هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.30473/pl.2022.63921.1610

آزاده ستوده


بررسی شیوه‌های کانونی‌سازی روایت در رمان« عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی جمشید خانیان» براساس نظریۀ ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30473/pl.2022.62919.1602

نگین دهخدا؛ محمود کمالی