سایه روشن سیمای زن در رمان‌های نجیب محفوظ (پیامدهای ناگوار گذار از سنت به دنیای جدید)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه- باغ اریشم دانشگاه رازی- دانشکده ادبیات

2 دانشجوی ارشد

چکیده

نجیب محفوظ، نویسنده معاصر مصری، یکی از نویسندگان برجسته در ادبیات داستانی در جهان عرب در قرن بیستم است. او در رمان‌هایش مصر و فراز و فرود حوادث آن کشور را با مهارتی کم نظیر به تصویر کشیده‌است؛ جامعه‌ای که از فقر و ناآگاهی مفرط در رنج بوده است. رمان‌های محفوظ، تصویر آمال و آلام مردم این سرزمین است. زنان از مهم‌ترین نقش‌آفرینان قصه‌های او هستند. وی از پس سیمای زنان، جامعه‌ی معاصر خویش را به نقد کشیده است. این مقاله بر آن است که با شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی به بررسی مسائل زنان در جزر و مدّ حوادث قصه‌های نجیب محفوظ بپردازد و تصویری از زن عرب معاصر را از لابلای برخی رمان‌های او ارائه نماید. نتیجه‌ی این پژوهش بیانگر آن است که زن در گستره‌ی رمان‌های محفوظ، فاقد شناختی صحیح از چیستی و رسالت خویش در جامعه بوده و از فقر، فساد اخلاقی، تزلزل مبانی نهاد خانواده و سلطه‌ی تباه کننده‌ی سیاست‌مداران فاسد، همواره در رنج ‌بوده است. زنان جامعه‌ی مصر در رمان‌های او، در میان افراط و تفریط نظام ارزشی جامعه، همیشه آزرده خاطر و پریشان‌حال هستند. آنها در چنبره نقطه گذار از سنت به مدرنیته و در برزخ میان قدیم و جدید، در جست‌وجوی تعریفی نو از ارزش‌های اجتماعی و نظام خانواده هستند که هم با حقایق تاریخی کذشته و هم با ‌عصرشان هم‌سویی داشته‌باشد. اما آنها غالباً از دستیابی به این آرزو ناکام می‌مانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Face of Contemporary Women Naguib Mahfouz's novels (Potential adverse consequences of the transition from tradition

چکیده [English]

Naguib Mahfouz, the great Arab writer of the twentieth century. His novels depicted the country's Egypt Vfraz and fall accidents are a community that was suffering from extreme poverty and ignorance. Names, characters and what they are going through all of his stories from all over the country have been selected streets of Alexandria and Cairo. Copyright novels, picture aspirations and sufferings of the people of this country in the last century. This descriptive - analytical picture of contemporary Arab women's novels of Naguib Mahfouz to check. The end result of this research indicates that women in his novels, lacks a proper understanding of the nature of their mission in life and society And his poverty, immorality, shaking the foundations of the family and corrosive of the rule of corrupt politicians suffered. Egyptian women in his novels, the extremes of the social system and chaotic system, are hurt and suffering. They range from tradition to modernity and the crossing point between the old and new inhabitants lived And try a new definition of social values and family system to achieve harmony with the facts of history is Srshan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiction
  • Naguib Mahfouz
  • woman
  • fiction Egyptian literature