بررسی و تحلیل تک گویی درونی و جریان سیال ذهن در رمان« الطنطوریه» اثر رضوی عاشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

جریان سیال ذهن شیوه‌ای نسبتا نوین در بازنمایی گفتار داستانی است که بیشتر در رمان‌هایی با تم روانشناختی کاربرد دارد. ویژگی این روش، ارائه‌ی جریانی از اندیشه و تصاویر ذهنی است که اغلب فاقد یک‌پارچگی و ساختار نسبتا مشخصی است و به خاطر آن‌که احساسات و اندیشه‌ی شخصیت همان‌گونه که در ذهن جریان دارد، بیان می‌شود، نقش نویسنده به حداقل می‌رسد. نویسندگانی مانند جیمز جویس، ویلیام فاکنر(ادبیات غرب) حلیم برکات، نجیب محفوظ و...(ادبیات عربی) در این زمینه قلم فرسایی کرده‌اند. این پژوهش برآن است که با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک معیارهای جریان سیال ذهن و تک گویی به تحلیل رمان الطنطوریه، اثر رضوی عاشور، نویسنده معاصر مصری بپردازد. رهیافت پژوهش نشان می‌دهد که در رمان فوق، پریشانی و اغتشاش در زمان و مکان روایت وجود ندارد، راوی با تکیه بر لایه‌های گفتاری به صورت هدفمند و با بستر سازی مناسب به گزارش رویداد‌ها می‌پردازد و با ملموس و واقعی نشان دادن حوادث و در نظر گرفتن مخاطب درون داستانی از شیوه‌ی روایت تک‌گویی نمایشی استفاده کرده است. بر این اساس برخلاف آنچه برخی تصور می‌کردند، رمان الطنطوریه در حیطه جریان سیال ذهن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Ways of Employing Internal Dialect and Stream of consciousness in “Altanturya novel” by Radwa Ashour

نویسندگان [English]

  • salah abdi 1
  • nasrin abasi 2
  • zahra afzali 2
2 buali sina university
چکیده [English]

Stream of consciousness is a way of dialogue that has become common since the Late Nineteenth and early Twentieth centuries in fiction and attracted the Attention of most literary figures to it. It is one of the ways of saying by which the narrator - Author - takes advantage of it to further his own stories and Adventures that are in the heroes’ mind, or the major hero is going to tell the Readers so that the content of the hero’s conscious or unconscious is thereby transferred to the reader.This article tries to study on a representation of colorful aspects of discourse in “Altanturya novel lasting effect Radwa Ashour” from the perspective of Stream of consciousness. It further explains how to use it and analyze the formation, and describes the world of characters and the surroundings that there are in his minds. It is concluded that the author has employed different methods for describing the thoughts and minds of the story character.. It is concerned with the highest level of awareness and the level of logical thinking. In this novel, stereotypes dominated the chaos and logical systems of events replaced time dispersion Radwa Ashour employs theatrical monologue in the narration of her story and at the end he realizes that the “Altanturya novel is not within the stream of consciousness, however, some think.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narration
  • stream of consciousness
  • Altanturya novel Radwa Ashour